The Vintage Caravan – Monuments

Als je deze recensie liever in het Nederlands leest, kun je hier klikken

Singer/guitarist Óskar Logi Ágústsson founded rock band The Vintage Caravan in 2006, he was only twelve at the time. He is the only one who hasn’t left The Vintage Caravan. Fortunately, band changes have not been too frequent, allowing these Icelanders to develop together. Their new album is called “Monuments” and will be released on April 16. This fifth album features eleven varied psychedelic/progressive rock songs. This trio also adds blues/rock influences. Through their life experience they have grown lyrically, which is also reflected in the emotion in song and music.

‘Whispers’ opens wonderfully uplifting, this immediately calls for the music to be turned up a bit louder.
The structure is accessible, and Óskar’s pronunciation is quite clear. This allows you to quickly sing along with the chorus of this opening track. The intro of ‘Crystallized’ is calmer, but even in this blues-related track the rhythm becomes catchy. Although this song has an upbeat atmosphere, the lyrics do contain a warning to tourists not to ignore the warnings about Iceland’s treacherous snowstorms. Not only does the guitar playing come to the fore from time to time, but the rhythm section is also well represented. Alexander Örn Númason’s bass is pleasantly present and the drumming is also great.
The music becomes quiet and slowly dies away along with the sound of the storm.

The subdued start and the emotion on Óskar’s voice immediately count me in ‘This One’s For You’. He wrote this song for his brother who passed away in 2018. Stefán Ari Stefánsson drums beautifully softly, maintaining the impact of this ballad. The instrumental piece and the first sentences that come after this, touch me even more. The chorus is sung small and lovingly, so it ends on a positive felling. This is the perfect place just about in the middle of the album. There is a nice short moment of silence before ‘Forgotten’. The pace is quite fast at times, but the dynamics are kept. There are nice changes in tempo and volume, and the ratio of instrumental to vocal is fine. All the songs have a good ending, but this one is a lot of fun.

Surprisingly, ‘Hell’ has a quiet intro, pretty soon this seems to have an uptempo continuation. Appearances are deceptive, as tempo and volume drop slightly again. Although the lyrics are not that cheerful, the overall atmosphere is optimistic. The backing vocals is a fine addition. The wordless vocals invite one to sing along loudly. On CD the energy already comes alive, during a live show it will of course be even more intense. The sensitive vocals fit nicely with the lovely, harmonious melody of ‘Clarity’. You can feel that the wordless vocals will be sung along when this is played live. Slowly the music becomes more intense, the guitar playing is compelling and rocking at the same time. The wordless vocals return, and a little later this beautifully constructed song ends on a small note. When the CD ends, the atmosphere of this last song lingers for a while.

‘Monuments’ has a good balance between rhythm and melody, and the division between the instruments is also very good. Due to the structure of verse/chorus, parts of some songs are a bit predictable. But each song has more than enough details and changes to keep them interesting. Not only do the songs have a nice intro, the the outros are good as well. The Vintage Caravan’s retro rock connects with young and old.
The lyrics are not too complicated, but certainly not cliché mediocre. This makes singing along with the rousing songs inviting.

Here you can read the interview.

(80/100) (Napalm Records)

Social media:
Website: The Vintage Caravan
Facebook: The Vintage Caravan

Tracklist:
01 – Whispers
02 – Crystallized
03 – Can’t Get You Off My Mind
04 – Dark Times
05 – This One’s For You
06 – Forgotten
07 – Sharp Teeth
08 – Hell
09 – Torn in Two
10 – Said & Done
11 – Clarity

Line-Up:
Óskar Logi Ágústsson – lead vocals, electric guitar
Alexander Örn Númason – bass guitar, backing vocals
Stefán Ari Stefánsson – drums, percussion

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

The Vintage Caravan – Monuments

Zanger /gitarist Óskar Logi Ágústsson richtte in 2006 rockband The Vintage Caravan op, hij was toen nog maar twaalf jaar. Hij is de enige die The Vintage Caravan niet heeft verlaten. Gelukkig zijn de bandwissels niet al te frequent geweest, zodat deze IJslanders zich gezamenlijk konden ontwikkelen. Hun nieuwe album heet ‘Monuments’ en komt op 16 april uit. Op dit vijfde album staan elf gevarieerde psychedelische/progressieve rocknummers. Dit drietal voegt er ook blues/rock invloeden aan toe. Door hun levenservaring zijn ze tekstueel gegroeid, dat komt ook tot uiting in de emotie in zang en muziek.

‘Whispers’ opent heerlijk opzwepend, dit vraagt meteen om de muziek wat harder te zetten.
De structuur is toegankelijk, en de uitspraak van Óskar is vrij duidelijk. Hierdoor kun je het refrein van dit openingsnummer al snel meezingen. Het intro van ‘Crystallized’ is rustiger, maar ook in deze blues gerelateerde track wordt het ritme pakkend. Hoewel dit nummer een vrolijke sfeer heeft, bevat de tekst wel een waarschuwing aan de toeristen, om de waarschuwingen over de verraderlijke sneeuwstormen op IJsland niet te negeren. Niet alleen het gitaarspel komt af en toe naar de voorgrond, ook de ritmesectie is goed vertegenwoordigd. De bas van Alexander Örn Númason is aangenaam aanwezig en ook het drumwerk mag er zijn. De muziek wordt rustig en sterft samen met het geluid van de storm langzaam weg.

De ingetogen start en de emotie op de stem van Óskar reken mij meteen in ‘This One’s For You’. Dit nummer heeft hij geschreven voor zijn broer die in 2018 overleed. Stefán Ari Stefánsson drumt mooi zacht, zodat de impact van deze ballad bewaard blijft. Het instrumentale stuk en de eerste zinnen die hierna komen ontroeren me nog meer. Het refrein is klein en liefdevol gezongen, zodat het eindigt met een positief gevoel. Dit is de perfecte plaats zo ongeveer midden op het album. Er is een mooi kort stilte momentje voor ‘Forgotten’. Het tempo ligt met vlagen behoorlijk hoog, maar de dynamiek blijft bewaard. Er zijn leuke wisselingen in tempo en volume, en de verhouding tussen instrumentaal en vocaal is prima. Alle nummers hebben een goed einde, maar deze is wel heel leuk.

Verrassend genoeg heeft ‘Hell’ een rustig intro, vrij snel lijkt dit een uptempo vervolg te krijgen. Schijn bedriegt, want tempo en volume zakken weer iets. Hoewel de tekst niet zo vrolijk is, is de sfeer van het geheel wel optimistisch. De achtergrondzang is een prima toevoeging. De woordeloze zang nodigt uit om luidkeels mee te zingen. Op cd komt de energie al tot leven, tijdens een liveshow zal dat natuurlijk nog intenser zijn. De gevoelige zang past mooi bij de lieflijke, harmonieuze melodie van ‘Clarity ‘. Je voelt dat de woordeloze zang meegezongen zal gaan worden als dit live gespeeld wordt. Langzaam wordt de muziek intenser, het gitaarspel is meeslepend en rockend tegelijk. De woordeloze zang keert terug, en even later eindigt dit prachtig opgebouwde nummer mooi klein. Als de cd is afgelopen, blijft de sfeer van dit laatste nummer nog even hangen.

‘Monuments’ heeft een goed evenwicht tussen ritme en melodie, daarnaast is de verdeling tussen de instrumenten onderling zeer goed. Door de opbouw van couplet/refrein zijn delen van sommige nummers iets voorspelbaar. Maar ieder nummer heeft ruim voldoende details en veranderingen zodat ze blijven boeien. De nummers hebben niet alleen een leuk intro, ook de outro’s zijn goed. De retro rock van The Vintage Caravan sluit aan bij jong en oud.
De teksten zijn niet al te ingewikkeld, maar zeker niet clichématig. Dat maakt het meezingen met de opzwepende nummers uitnodigend.

Hier kan je het interview lezen.

(80/100) (Napalm Records)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: