Summer Storm – First

Vigier’s Summer Storm is een nieuw muziekproject van Patrice Vigier. Hij is een innovatieve gitaarbouwer. Hierdoor heeft hij diverse prijzen en titels behaald, zoals ‘gitaar van het jaar’. Met Summer Storm speelt hij prog rock, classic en soms wat hardrock. Thuisbasis van Summer Storm is Parijs. Dit eerste album heet heel toepasselijk ‘First’.

Introduction’ heeft rockende en uptempo start. De snaren hebben in eerste instantie de meeste invloed. Natuurlijk is Patrice de gitarist. Pascal Mulot laat zich op de bas horen.
Ik tap vrijwel direct mee op het opzwepende ritme. De melodie is heerlijk en ondertussen hoor je lekker drumwerk van Aurelien Ouzoulias.
Het tempo in de muziek blijft behoorlijk hoog. Er is een mooie, korte opbouw naar het einde.

Het geluid van de regen klinkt samen met mysterieuze muziek. De titeltrack heeft mooi, spannend intro. Langzaam maakt het mysterieuze plaats voor rock. Er lijken af en toe invloeden te zijn van Kiss. Er zit een lichte echo op de zang. De rockende stem van Renaud Hantson heeft een aangenaam ruw randje. Hij laat een flinke rauwe uithaal horen. Zijn stem klinkt hier rokerig en doorleefd, in de goede zin van het woord. Zang en muziek zijn in balans. De tekst is niet zo origineel, maar Renaud brengt het vol overtuiging.

Little By Little’ en ‘Whoever You Are’ hebben beide een boeiende start. Dan neemt de classic rock op een voorspelbare manier toe. Toch is het heerlijk om cd lekker hard door de speakers te laten knallen. Al is het onderlinge verschil tussen de tracks aan de kleine kant. Het voordeel is dat je de teksten na een paar keer luisteren al voor een deel mee kunt zingen. Dat meezingen lukt ook in ‘Natural Born Lover’ dat deels in het Frans en deels in het Engels gezongen is. ‘Free days’ heeft een heerlijk rustige start. Reanud zingt klein, en het ruwe randje blijft. De backing vocals worden vrij voorspelbaar toegevoegd. De hoeveelheid is toch goed gekozen. Het basloopje is gaaf. Tempo en volume nemen zo nu en dan toe, de zang sluit daar constant bij aan. Qua dat zit alles goed in elkaar.

Na een boeiend intro is het vervolg van ‘Life Is Too Short’ vrij voorspelbaar. Bovendien zijn er vrij veel herhalingen in deze track. Het einde is een beetje vreemd afgekapt.
Hoewel de opbouw naar de rock in ‘Extroduction’ wat langer op zich laat wachten, is de voorspelbaarheid terug op sommige vlakken. Maar het rockt allemaal heerlijk. Het einde is weer prima. Na een vrij lange stilte komt de bonus track, Dit is een instrumentale versie van ‘Free Days’ en ook deze track mag er zijn!
Deze tien nummers duren nog geen drie kwartier. Er is een goede balans tussen de instrumenten onderling en tussen zang en muziek. Zo nu en dan heeft Renaud ’s stem raakvlakken met de stem Bon Jovi.
De tracks neigen meer naar de classic rock, dan naar de prog rock. Her en der mis ik wat diepgang van de prog rock. In een aantal tracks is de classis/hard rock wat voorspelbaar. Toch zitten er in ieder nummer, met name in ‘G. V.’ fantastische stukken. De gespeelde rusten geven daar wat extra’s. Summer Storm weet duidelijk wat rocken is. ’First’ is een heerlijk album om lekker luid uit je speakers te laten denderen.

78/100, Vigier Records

Website: Summer Storm

Facebook: Summer Storm

Tracklist:
01 – Introduction
02 – Summer Storm
03 – Little By Little
04 – Whoever You Are
05 – Natural Born Lover
06 – Free Days
07 -G. V.
08 – Life Is Too Short
09 – Extroduction
10 – Free Days (instrumentale bonustrack)

Line-Up:
Aurelien Ouzoulias: drum
Pascal Mulot: bas
Patrice Vigier: gitaar
Renaud Hantson: zang


Translated with DeepL

Vigier’s Summer Storm is a new music project by Patrice Vigier. He is an innovative luthier. Because of this he has won several prizes and titles, such as ‘guitar of the year’. With Summer Storm he plays prog rock, classic and sometimes some hard rock. Home of Summer Storm is Paris. This first album is appropriately called ‘First‘.

Introduction‘ has a rocking and uptempo start. The strings have the most influence at first. Of course Patrice is the guitarist. Pascal Mulot can be heard on the bass.
I tap almost immediately on the rousing rhythm. The melody is delicious and in the meantime you can hear the drums of Aurelien Ouzoulias.
The tempo in the music remains quite high. There is a nice, short build-up to the end.

The sound of the rain sounds together with mysterious music. The title track has a beautiful, exciting intro. Slowly it makes mysterious place for rock. There seem to be influences of Kiss from time to time. There is a slight echo on the vocals. The rocking voice of Renaud Hantson has a pleasant rough edge. He plays a big raw outburst. His voice sounds smoky and lived through, in the good sense of the word. Vocals and music are in balance. The text is not that original, but Renaud brings it with conviction.

Little By Little‘ and ‘Whoever You Are‘ both have an exciting start. Then classic rock increases in a predictable way. Yet it is wonderful to CD nice and loud by the speakers to pop. Although the difference between the tracks on the small side. The advantage is that you can sing along with the lyrics after listening a few times. That singing along also succeeds in ‘Natural Born Lover’ that partly in French and partly in English sung. Free days’ has a lovely quiet start. Reanud sings small, and the rough edge remains. The backing vocals are added quite predictably. The quantity is still well chosen. The bass run is cool. Tempo and volume increase every now and then, the vocals are constantly in line with that. As far as that is concerned, everything is well put together.

After a fascinating intro the sequel of ‘Life Is Too Short‘ is quite predictable. Moreover, there are quite a lot of repeats in this track. The end is a bit strangely truncated.
Although the build-up to rock in ‘Extroduction‘ takes a bit longer, the predictability is back in some areas. But it all rocks wonderfully. The end is fine again. After a fairly long silence comes the bonus track, This is an instrumental version of ‘Free Days‘ and this track is also there!
These ten songs last less than three quarters of an hour. There is a good balance between the instruments and between vocals and music. Every now and then Renaud ’s voice has common ground with the Bon Jovi voice.
The tracks tend more towards classic rock, than towards prog rock. Here and there I miss some depth of prog rock. In some tracks the classis/hard rock is a bit predictable. Yet there are in every song, especially in ‘G. V.‘ fantastic pieces. The played rests give some extra’s. Summer Storm clearly knows what rocking is. ‘First‘ is a great album that deserves to play loud.

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: