Arena provided a string of beautiful moments

About two years ago vocalist Paul Manzi left British prog rock band Arena, Damian Wilson took his place. On Tuesday, Oct. 18, De Bosuil (Weert) was quite full. Even before the concert started, Damian walked into the concert room and greeted some fans, some even got a hug. A little later, Arena came on stage in the dark. The first song they played was ‘Time Capsule’ from their new album ‘The Theory of Molecular Inheritance’. It seemed like Damian’s voice had to “warm up” first. Because the first power outbursts were still a bit cautious. But soon it was as fans are used to: full of power and flawless. This new song has quite a few tempo and volume changes, which were played very well. Keyboardist Clive Nolan and bassist Kylan Amos did the backing vocals. Kylan played wire-less, which suits this energetic man just fine. Mick Pointer was almost hidden behind his drum kit, he was barely visible. On the base drum the album cover of the new album could be seen.

How Did It Come To This?
As always, Damian used a lot of expression, which added an extra dimension. In ‘Bedlam Fayre’, he briefly stood side by side with guitarist John Mitchell, who sang a part here. A little later Damian stood on the drum stage, singing along with Clive. You could tell that this quintet enjoys being on stage together. Moreover, these men are attuned to each other. The non-verbal communication was subtle, but well understood. In between some songs, Damian made contact with the audience in a pleasant way, responding nicely to compliments or jokes from the audience. During an instrumental piece in ‘How Did It Come to This?’ John played another fantastic solo, partly with his eyes closed. Damian visibly enjoyed this, non verbally asking the audience for applause. In a subdued part Kylan played beautifully gently, in these moments he was quiet in his performance. ‘The Butterfly Man’ started with a solo on the keys. The green light and the slower vocals gave a nice “spooky” atmosphere. Again his story-telling way of performing stood out, in addition his vocal outbursts remained very good. For those who have seen Damian before, also this night was impressive. For the few who had never seen him live, it was perhaps even mind blowing. In the subdued played parts, Mick hold his drumsticks still. In the strongly played parts he made himself heard well. Vocals and music were well balanced. During the subdued parts, vocals and music and music sometimes caused goosebumps.The audience was mainly quiet, so these pieces came out in its own.

The Theory of Molecular Inheritance
Of course Damian mentioned the new album. He did this in his own way, first responding to a joke from the audience. Then he “accidentally” misstated the album title, to which Clive corrected him. ‘The Theory of Molecular Inheritance’ is not an easy title either. From this album, they played ‘The Equation (The Science of Magic)’. The start was modest; the audience listened with breathless anticipation. The beamer showed vintage images of a laboratory, among other things. This new song also had several (complex) twist and turns. Mick showed the pitch differences of his drums in the strongly played parts. Damian effortlessly rose above it with his power voice. But when his microphone failed just before the end, he was less audible. This did not cause him any stress, because afterwards he asked smilingly : “Did I break it?”. Fortunately it was solved in no time and, after a few jokes, the show could continue.

The lighting matched the music, which added value to the show. The solos were well lit. The same was true for the characteristic parts Mick played, beyond that he was sometimes a little too much in the darkness.

Life Goes On
Before ‘Life Goes On’ began Clive and Damian made some jokes, this added to the cozy atmosphere. Clive provided the intro, he was nicely highlighted in this. John received well-deserved interim applause for his fantastic guitar playing. Clive, John and Kylan had the backing vocals. This certainly added value. Damian’s vocals were superb, but his solo in ‘Don’t Forget to Breath’ was breathtaking. Actually, the whole concert was a string of beautiful moments. That’s why it seemed so early that men left the stage after ‘The Visitor’. Arena treated the audience to two encores. The first was ‘Solomon’. This was sung and played very well. Mick showed nice details on the cymbals. Where it could, Kylan danced. Again the band left the stage, there were shouts for more. Arena did just that with ‘Crying for Help VII’. This was a perfect ending, as “Help Me” and “Oohhhoo, ooohhh” were loudly sung along by the audience. This gave a sense of connection. After over two hours, Arena left the stage for the last time. Afterwards, the band members came into the hall to sign albums. Moreover, they also took time for a chat and/or photo. Despite the fact that it was a weekday, it wasn’t quiet again in De Bosuil until around midnight.


Arena zorgde voor een aaneenrijging van mooie momenten

Zo’n twee jaar geleden verliet zanger Paul Manzi de Britse prog rock band Arena, Damian Wilson nam zijn plaats in. Op dinsdag 18 oktober was de De Bosuil (Weert) behoorlijk gevuld. Nog voor aanvang van het concert liep Damian in de zaal en begroette enkele fans, sommige kregen zelfs een knuffel. Even later kwam Arena in het donker op. Het eerste nummer dat ze speelden was ‘Time Capsule’ van hun nieuwe album ‘The Theory of Molecular Inheritance’. Het leek wel of de stem van Damian eerst even “warm moest worden”. Want de eerste power uithalen waren nog een beetje voorzichtig. Maar al snel was het zoals fans gewend zijn: volle bak power en loep zuiver. Dit nieuwe nummer heeft behoorlijk wat tempo-en volumewisselingen, deze werden zeer goed gespeeld. Toetsenist Clive Nolan en bassist Kylan Amos deden de backing vocals. Kylan speelde wire-less, dat past prima bij deze beweeglijke man. Mick Pointer zat zo verstopt achter zijn drumkit, dat hij nauwelijks zichtbaar was. Op de base drum was het albumcover te zien van het nieuwe album.


‘How Did It Come to This?
Zoals altijd gebruikte Damian veel expressie, wat een extra dimensie gaf. In ‘Bedlam Fayre’ stond hij even zij aan zij met gitarist John Mitchell die hier een deel meezong. Even later stond Damian op het drumpodium, hij zong samen met Clive. Je merkte dat dit vijftal graag met elkaar op het podium staat. Bovendien zijn deze mannen goed op elkaar ingespeeld. De non-verbale communicatie was subtiel, maar werd goed begrepen. Tussen enkele nummers door maakte Damian op een gezellige manier contact met het publiek, waarbij hij leuk reageerde op complimenten of grapjes uit de zaal. Tijdens een instrumentaal stuk in ‘How Did It Come to This?’ speelde John weer een fantastische solo, deels met gesloten ogen. Damian genoot hier zichtbaar van, non verbaal vroeg hij de aanwezigen om applaus. In een ingetogen deel speelde Kylan mooi zacht, op deze momenten was hij rustig in zijn performance. ‘The Butterfly Man’ startte met een solo op de toetsen. Het groene licht en de langzame zang gaf een mooie “spooky” sfeer. Weer viel zijn verhalende manier van performen op, daarnaast bleven zijn vocale uithalen zeer goed. Voor wie Damian vaker heeft gezien was dit ook deze avond indrukwekkend. Voor de enkeling die hem nog nooit live had gezien was het misschien zelfs verbazingwekkend. In de klein gespeelde delen liet Mick zijn drumstokken met rust. In de sterk gespeelde stukken liet hij goed van zich horen. Zang en muziek waren goed in balans. Tijdens de ingetogen delen zorgden zang en muziek en muziek soms voor kippenvel.
Het publiek was overwegend stil zodat deze stukken nog beter tot zijn recht kwamen.


The Theory of Molecular Inheritance
Natuurlijk noemde Damian het nieuwe album. Dat deed hij op zijn eigen manier, hij reageerde eerst op een grapje uit de zaal. Om vervolgens “per ongeluk” de album titel verkeerd te zeggen, waarop Clive hem verbeterde. ‘The Theory of Molecular Inheritance’ is ook geen gemakkelijke titel. Van dit album speelden ze ‘The Equation (The Science of Magic)’. De start was ingetogen, het publiek luisterde ademloos. Op de beamer waren onder andere vintage beelden van een laboratorium te zien. Ook dit nieuwe nummer had diverse (complexe) twist and turns. Mick liet de toonhoogte verschillen van zijn drums horen in de sterk gespeelde delen. Damian kwam er met zijn power stem moeiteloos boven uit. Maar toen zijn microfoon vlak voor het einde uitviel, was hij minder goed te horen. Dit bezorgde hem geen stress, want na afloop vroeg hij lachend :”Did I break it?”. Gelukkig was het zo opgelost en kon de show, na enkele grappen, weer verder.

Het licht sloot aan bij de muziek, dit gaf een meerwaarde aan de show. De solo’s prima belicht. Dat gold ook voor de kenmerkende dingen die Mick speelde, daarbuiten zat hij soms iets te veel in het donker.

Life Goes On
Voordat ‘Life Goes On’ begon maakten Clive en Damian enkele grappen, dit droeg bij aan de gezellige sfeer. Clive zorgde voor het intro, hij werd hierbij mooi in het licht gezet. John kreeg dik verdiend een tussentijds applaus voor zijn fantastische gitaarspel. Zowel Clive, John en Kylan hadden de achtergrondzang. Dit gaf zeker een meerwaarde. Damians zang was super, maar zijn solo in ‘Don’t Forget to Breath’ was adembenemend. Eigenlijk was het hele concert een aaneenrijging van mooie momenten. Daarom leek het zo vroeg dat mannen na ‘The Visitor’ het podium verlieten. Arena trakteerde de aanwezigen op twee toegiften. De eerste was ‘Solomon’. Dit werd zeer goed gezongen en gespeeld. Mick liet mooie details op de cimbalen horen. Daar waar het kon danste Kylan. Weer verliet de band het podium, er werd geroepen om meer. Dat deed Arena met ‘Crying for Help VII. Dit was een perfecte afsluiter, want “Help me” en “Oohhhoo, ooohhh” werd luidkeels meegezongen door het publiek. Dit gaf een gevoel van verbondenheid. Na ruim twee uur verliet Arena voor de laatste keer het podium. Na afloop kwamen de bandleden nog even de zaal in om albums te signeren. Bovendien namen ze ook tijd voor een praatje en/of foto. Ondanks dat het een doordeweekse dag was, was het pas rond middernacht weer rustig in De Bosuil.

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: