Armed Cloud – Torque

Als je deze recensie liever in het Nederlands leest, kun je hier klikken

Armed Cloud is a modern prog metal band from Nijmegen. Just like many other bands there were some changes in the line-up. Guitarist Wouter van der Veen left the band, his place is taken by Kay Bouten. This gave the band new energy and inspiration for their third album. That’s why they chose ‘Torque‘ as their album title. The theme of this album is about the suffering you feel when you can’t satisfy society’s expectations. Partly because some standards provoke hatred. ‘Torque‘ will be released on November 28th at the label ‘MEY Productions‘.

Torque‘ starts with all kinds of strange buzzing and mysterious sounds. This is cool, but if you set the headphones up loud it’ s less comfortable. Then there is a piece of quiet music. Daan’s calm singing fits in nicely with this. This short opening track turns into ‘Heat of Darkness‘, and starts ‘full blast power’. Daan’s characteristic voice sounds raw from time to time, without the heavy low sound we usually hear in metal. High notes of the keys and heavily played strings alternate, at other moments they form one whole. In ‘Torque II‘ there is a delightful piece of drumming, in which the tone differences between the drums can be heard well. This short, instrumental song ends with special sounds. The strings are played heavy in ‘Cloud Overture‘. This is wrapped in a delicious melody in which light folk elements are incorporated. This has a rousing effect and the atmosphere becomes almost cheerful. This beautifully constructed instrumental track slowly dies away. Daan sings almost solo in ‘Wound in my Heart‘, his voice sounds down. At first the music is light. Then follows a slightly poppy rhythm with details of acoustic guitar. This suddenly changes into a heavier sound. The twists and turns after this are slower. There is a constant mix or alternation between the lighter and heavier music and/or the high versus low tones. The bass is pleasantly present. Sometimes Daan’s voice sounds despondent, at other times you can hear his pain and frustration. Everything is in perfect harmony with each other, the melody soon settles in your head. The light, dying away end could have lasted a fraction longer.

Awaiting the Sound of the Chimes‘ has a spherical beginning in which the warm sounds of an acoustic guitar can be heard. The cool, tightly played heavier part flows over to melancholy, Daan sings here suitably slowly. Moments later melancholy and tightly played mix. There is a lot coming your way, sometimes in high speed. The atmospheric images in singing and music vary from ‘panic’ to ‘trust’ and vice versa.
Between all this hectic you can hear some slightly classical elements in the background. This insanely well-constructed epic ends with all kinds of bizarre sounds. What a cool ending of a marvellous album! The new line-up causes a change in sound, there are more details and some pieces are experimental. This may make it less accessible, so ‘Torque‘ has to grow. Daan has a versatile voice, in which he expresses various emotions. Sometimes he sings lightly and almost softly, at other times his voice is raw and goes in the direction of grunting. His background singing certainly has an added value as well. Together these men have taken Armed Cloud to a higher level.

(90/100) (MEY Productions)

Website: Armed Cloud
Facebook: Armed Cloud
Bandcamp: Armed Cloud
Pre order: Torque

Covid 19 turns the planned release party into an online event, this is totally for free! This will take place on November 28th at 20.30 PM/ 8.30 PM (CET), and will last about three hours. This is the link of the live streaming or via Face Book

Tracklist:
01 – Torque
02 – Heat of Darkness
03 – Big Bang Theory
04 – Torque II
05 – Cloud Overture
06 – Under the Horizon
07 – Wound in my Heart
08 – Awaiting the Sound of the Chimes

Line up:
Daan Dekker – vocals
Kay Bolts – guitar
Boris Suvee – bass
Remco van der Veen – keys
Rico Noijen – drums

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Armed Cloud – Torque

Armed Cloud is een moderne prog metalband uit Nijmegen. Net als bij veel andere bands waren er enkele wisselingen in de bezetting. Gitarist Wouter van der Veen verliet de band, zijn plaatst is ingenomen door Kay Bouten. Dit gaf de band nieuwe energie en inspiratie voor hun derde album. Daarom kozen ze ‘Torque’ als albumtitel. Het thema van dit album gaat over het leed dat je voelt als je niet aan de verwachtingen van de maatschappij kan voldoen. Deels omdat sommige normen aanzetten tot haat. ‘Torque’ komt op 28 november uit bij het label ‘MEY Productions’.

Torque’ start met allerlei vreemde zoemende en mysterieuze geluiden. Dit is gaaf, maar als je de koptelefoon hard hebt staan minder comfortabel. Dan is er een stukje rustige muziek. De kalme zang van Daan sluit hier mooi bij aan. Deze korte openingstrack loopt over in ’Heat of Darkness’, en start ‘volle bak power’. De kenmerkende stem van Daan klinkt af en toe rauw, zonder de zware lage sound die we meestal in de metal horen. Hoge tonen van de toetsen en zwaar bespeelde snaren wisselen elkaar af, op andere momenten vormen ze één geheel. In ‘Torque II’ zit een heerlijk stuk drumwerk, waarin de toonhoogteverschillen tussen de drums goed te horen zijn. Met bijzondere klanken eindigt dit korte, instrumentale nummer. De snaren worden lekker zwaar bespeeld in ‘Cloud Overture’. Dit is verpakt in een heerlijke melodie waarin lichte folk elementen verwerkt zijn. Dit werkt opzwepend en de sfeer wordt bijna vrolijk. Deze prachtig opgebouwde instrumentale track sterft langzaam weg. Daan zingt bijna solo in ‘Wound in my Heart’, zijn stem klinkt down. De muziek is in eerste instantie licht. Dan volgt een licht poppy ritme met details van akoestisch gitaar. Dit verandert plotseling in een zwaardere sound. De wendingen hierna verlopen langzamer. Er is een constante mix dan wel afwisseling tussen de lichtere en zwaardere muziek en/of de hoge versus lage tonen. De bas is aangenaam veel aanwezig. Soms klinkt de stem van Daan moedeloos, op andere momenten hoor je zijn pijn en frustratie. Alles is prima in harmonie met elkaar, de melodie nestelt zich al snel in je hoofd. Het lichte, wegstervende eind had een fractie langer mogen duren.

Awaiting the Sound of the Chimes’ heeft een sferisch begin waarin de warme klanken van een akoestische gitaar te horen zijn. Het gave strak gespeelde zwaarder deel vloeit over naar melancholie, Daan zingt hier passend langzaam. Even later mengen melancholie en strak gespeeld. Er komt veel op je af, soms in hoog tempo. De sfeerbeelden in zang en muziek variëren van ‘paniek’ naar ‘vertrouwen’ en omgekeerd.
Tussen al deze hectiek hoor je op de achtergrond enkele licht klassieke elementen. Deze waanzinnig goed opgebouwde epic eindigt met allerlei bizarre geluiden. Wat een gaaf einde van een geweldig album! De nieuwe line-up zorgt voor een verandering in sound, er zijn meer details en sommige stukken zijn experimenteel opgezet. Hierdoor is het misschien minder toegankelijk, dus ‘Torque’ moet groeien. Daan heeft een veelzijdige stem, waarin hij diverse emoties laat horen. Soms zingt hij licht en bijna zacht, op andere momenten is zijn stem rauw en gaat richting het grunten. Ook zijn achtergrondzang heeft zeker een meerwaarde. Samen hebben deze mannen Armed Cloud naar een hoger niveau getild.

(90/100) (MEY Productions)

Website: Armed Cloud
Facebook: Armed Cloud
Bandcamp: Armed Cloud
Pre order: Torque

Door Covid 19 wordt de geplande release party omgezet in een online event, dit is helemaal gratis! Dit gebeurt op 28 november om 20.30 uur/ 8.30 PM (CET), en zal ongeveer drie uur duren. Dit is de link van de live streaming of via Face Book

Tracklist:
01 – Torque
02 – Heat of Darkness
03 – Big Bang Theory
04 – Torque II
05 – Cloud Overture
06 – Under the Horizon
07 – Wound in my Heart
08 – Awaiting the Sound of the Chimes

Line-Up:
Daan Dekker – zang
Kay Bouten – gitaar
Boris Suvee – bas
Remco van der Veen – toetsen
Rico Noijen – drums

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: