Tony Romero’s Vortex – Noise Machine

Als je deze recensie liever in het Nederlands leest, kun je hier klikken

Tony Romero’s Vortex was founded in 2020 by Tony Romero. Music (in all kinds of styles) was important in his youth. At the age of eighteen he started playing keyboard. Even then, he dreamed of one day recording his music. At the end of last year, the time had come: ‘Noise Machine’ was launched. On this album, you mainly hear ambient rock. This is music in a quiet style, made with electronic instruments. These are used to create soundscapes, which are a kind of atmospheric images. These atmospheric images are more important than the melody and the rhythm.

‘Square Lock’ starts with spoken sampling and spacey music. This opening track ends with the words “Welcome to the Noise Machine”, after which the title track follows. Connoisseurs will recognize the remarkable voice of Steve Bonino. This track has both electronic sounds and slightly rocking elements. Most turns are subtle, but there is also a very soft piece in it. The keyboard solo comes from Robert Schindler. The drum lovers will probably miss the absence of real drums. For also in ‘Tower of Brass’, the pleasant rhythm does not have much variation. The sound of what looks like cymbals is good. Steve (Bonino) plays cool bass grooves. Unfortunately, this song is abruptly cut short.

The intro of ‘Mellowship’ is built up differently, the rhythm has a fine flow. Some details have a light ’70s atmosphere. Now and then there is an echo on the vocals. The wonderful guitar play of Peter Matuchniak comes forward nicely. This song also has nice details, although some almost drop away because the sound of the “drums” is a little too loud. Tony creates clear atmospheres, you can hear that for instance in ‘Indian Summer West’ and ‘Dance 1’. The intro of ‘Ice Dance’ is special, you hear the sound of what seems like a slow heartbeat. This is supported by a touch of music. Sophia Baird’s soft, clear vocals suit this dreamy track.
The lyrics of ‘Clown’ are a little different than you might initially expect. The slightly chaotic music fits this track. The instrumental, spacey ‘Jupiter’ is followed by ‘March in a Bottle’. The voices of Liz Tapia and Steve form a fine harmony. The slower ‘Closure’ has melancholy in vocals and music. Only when you listen carefully to the lyrics, the meaning of the words comes through. The build-up is a bit monotonous, on the one hand I understand the choice because of the hopelessness. On the other hand, if there had been more emotion in the singing and music, this song could have touched you deep down.

‘A Beautiful Piece of Music’ is slightly classical oriented. Everything flows from the keys. This is teamwork by Tony and Robert. The beautiful melody comes into its own, because no (drum) rhythm has been added. On ‘Noise Machine’, there are 14 tracks that are generally quite short. There are only a few rocking elements. Because of the ambient rock, the rhythm is less important, moreover there are quite a few repetitions. The “drums” have an electronic sound, some will miss the warm sound of real drums. Tony always creates a fitting atmosphere with his compositions.

(76/100) (Melodic Revolution Records)

Social media:
Website: Tony Romero’s Vortex
Facebook: Tony Romero’s Vortex
Bandcamp: Tony Romero’s Vortex

Tracklist and line up:

01 – Square lock
Tony Romero: keyboards and drum programming.

02 – Noise Machine
Tony Romero: keyboards and drum programming
Steve Bonino: Vocals
Robert Schindler: Keyboard solo

03 – Tower Of Brass
Tony Romero: keyboards and drum programming
Steve Bonino: Bass

04 – Mellowship
Tony Romero: keyboards and drum programming
Steve Bonino: Vocals, Bass, and additional keyboards
Peter Matuchniak: Guitar

05 – Indian Summer West
Tony Romero: keyboards and drum programming
Robert Schindler: keyboard solo
Steve Bonino: Bass

06 – Dance 1
Tony Romero: keyboards and sequencing
Robert Schindler: Keyboard solo

07 – Ice Dance
Tony Romero: keyboards and sequencing
Sophia Baird: vocals
Steve Bonino: guitar, bass, and additional keyboards

08 – Moon Trance
Tony Romero: keyboards and sequencing
Steve Bonino: keyboards

09 – Clown
Tony Romero: keyboards
Steve Bonino: vocals, drum programming, and additional keyboards

10 – Jupiter
Tony Romero: keyboards and sequencing

11 – March In A Bottle
Tony Romero: keyboards and sequencing
Liz Tapia: vocals
Steve Bonino: vocals and bass

12 – House Arrest
Tony Romero: keyboards and sequencing
Robert Schindler: keyboard solo

13 – Closure
Tony Romero: keyboards and sequencing
Steve Bonino: vocals
Robert Schindler: keyboards

14 – A Beautiful Piece Of Music (Romero)
Tony Romero: keyboards
Robert Schindler: keyboards

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Tony Romero’s Vortex – Noise Machine

Tony Romero’s Vortex is opgericht in 2020 door Tony Romero. Muziek (in allerlei stijlen) was belangrijk in zijn jeugd. Op zijn achttiende begon hij met keyboard spelen. Toen al droomde hij ervan om zijn muziek ooit op te gaan nemen. Eind vorig jaar was het zo ver: ‘Noise Machine’ werd gelanceerd. Hierop hoor je vooral ambient rock. Dit is muziek in een rustige stijl, gemaakt met elektronische instrumenten. Hiermee worden soundscapes gemaakt, dit zijn een soort sfeerbeelden. Deze sfeerbeelden zijn belangrijker dan de melodie en het ritme.

‘Square Lock’ start met gesproken sampling en spacey muziek. Dit openingsnummer eindigt met de woorden “Welcome to the Noise Machine”, waarna de titeltrack volgt. Kenners herkennen de markante stem van Steve Bonino. Deze track heeft zowel elektronische klanken als licht rockende elementen. De meeste wendingen vrij zijn subtiel, maar er zit ook een heel zacht stukje in verwerkt. De keyboard solo komt van Robert Schindler. De drumliefhebbers zullen het ontbreken van echte drums, met alle mogelijkheden waarschijnlijk missen. Want ook in ‘Tower of Brass’ heeft het aangename ritme niet heel veel variatie. Het geluid van wat lijkt op cimbalen is goed van kleurklank. Steve (Bonino) speelt vette bas grooves. Jammer genoeg is dit nummer abrupt afgekapt.

Het intro van ‘Mellowship’ is anders opgebouwd, het ritme heeft een fijne flow. Sommige details hebben een lichte ‘70’s sfeer. Af en toe zit er een “echo” op de zang. Het heerlijke gitaarspel van Peter Matuchniak komt mooi naar voren. Ook dit nummer heeft leuke details, al vallen sommige een beetje weg doordat het geluid van de “drums” iets aan de harde kant is. Tony creëert duidelijke sfeerbeelden, dat merk je bijvoorbeeld in ‘Indian Summer West’ en Dance 1’. Het intro van ‘Ice Dance’ is bijzonder, je hoort het geluid van wat lijkt op een trage hartslag. Dit wordt ondersteund door een vleugje muziek. De zachte, heldere zang van Sophia Baird past in deze dromerige track.
De tekst van ‘Clown’ is wat anders dan je in eerste instantie misschien verwacht. De licht chaotische muziek past bij deze track. Na het instrumentale, spacey ‘Jupiter’, volgt ‘March in a Bottle’. De stemmen van Liz Tapia en Steve vormen een prima harmonie. Het langzame ’Closure’ heeft melancholie in zang en muziek. Pas als je goed naar de tekst luistert, dringt de betekenis van de woorden tot je door. De opbouw is wat monotoon, aan de ene kant begrijp ik die keuze vanwege de uitzichtloosheid. Aan de andere kant, als er meer emotie in zang en muziek had gezeten, had dit nummer je tot diep in je ziel kunnen raken.

‘A Beautiful Piece of Music’ licht klassiek georiënteerd. Alles komt onder de toetsen vandaan. Dit is teamwork van Tony en Robert. De prachtige melodie komt volledig tot zijn recht, want er is geen (drum) ritme aan toegevoegd. Op ‘Noise Machine’ staan 14 tracks die over het algemeen vrij kort zijn. Er zijn vrij weinig rockende elementen. Door de ambient rock is het ritme minder belangrijk, bovendien zijn er hierin nogal wat herhalingen. De “drums” hebben een elektronische klank, sommige zullen de warme sound van echte drums missen. Tony zet met zijn composities altijd een passende sfeer neer.

(76/100) (Melodic Revolution Records)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: