Temple of switches – The wings of mind

Als je deze recensie liever in het Nederlands leest, kun je hier klikken

Each band has its own history. There are bands who start out as a studio band and then start performing. The American prog band Temple of Switches did it the other way around. About three years after their formation (in 2012), the band officially disbanded. But founder/multi-instrumentalist Tenk van Dool kept the name, Temple of switches has been a studio band ever since. In 2017, he released the second album titled ‘Helium parade’. ‘The Wings of Mind’ followed in the winter of 2020. Parts of this album were recorded in the late ‘ 80s. The rest was recorded between 2017 and 2020. A number of guest musicians participated in ‘The Wings of Mind’.

‘Melba’ starts with a mix of electronic sounds and rock. The sound is a bit dull, which is fine. The retro sound is of course because the recordings of bass and drums were done in the late ‘ 80s. This was done with a tape deck, for the insiders: with the TEAC-A3440.
Apart from bass and drums, Tenk plays guitar and keyboard here and also sings. He does this partly in a mysterious sound that matches the music. The sound flows nicely back and forth in the headphones. This is a kind of love song for an old lady. Tenk doesn’t go cliché-minded, because this is a rocking song. With a lot of guitar work, nice bass grooves and special added extras of the keyboards. This opening track ends with a wonderful instrumental piece. The piano notes at the start of ‘Pondering’ are followed by various instruments. The turns sometimes follow each other in quick succession, there are pieces with delicious jazz. There are many layers in the music, but because of the retro sound, not everything comes out well. The fade out is a bit boring.

‘Freon Suitcase’ is a mysterious, instrumental track. Later, the atmosphere becomes almost spooky, and you would expect a climax. There are no big or surprising turns, but the whole thing slowly calms down. The sound in ‘Don’t cry to me’ is a bit brighter than in the previous tracks. This is one of the songs Jim Chavez sings, and he does it convincingly. The instruments sometimes go against each other, but the balance remains. Tenk’s guitar playing is fine again, rocking where allowed, calmer where needed.

The start of ‘Curtains’ is wonderfully rocking. The drums have a simple base here too, so the other instruments get all the space they need. The vocals of Tenk sound a bit distorted now and then. This short, rocking song has a nice tight ending. The softly played intro of ‘Back Seat’ with its jazzy atmosphere is surprising. The way of drumming fits in well. Clara Hembree is the guest singer; her voice fits nicely into the whole. The minimalist piece makes just too little impression. An unexpected transition is followed by an instrumental piece, here the tempo and volume are a lot higher. The slow fade out is well chosen.

Already during the quiet intro, you notice that the sound in ‘One for All’ is better. No wonder, because this was (just like ‘Back Seat’) written and recorded last year. It is melancholic sung and played. The lyrics are performed as a kind of prayer and deal with man’s inability to cope with the information age. The last song ends with the words “Just look away”. A number of tracks have a slightly boring fade out, but for the rest the songs are quite well constructed. Also because of the different guest musicians and vocalists, ‘The wings of mind’ has the feeling of a compilation album. Still, the songs fit together well enough. In the one song, the retro sound is more obvious than in the other. The guitar playing is regularly distorted. A good choice, because it fits the old recordings. If you like the sound quality of today, you might have to get used to the vintage sound. For the connoisseurs and lovers of the recording equipment of the 80s, this is enjoyment.

(76/100) (Own Management)

Social media:
Bandcamp: Temple of Switches

Tracklist plus line-Up:

01 – Melba
Dale Wiser – bass
David White – drums, percussion
Tenk Van Dool – guitar/keyboards/vocals/lyrics

02 – Pondering
Kevin McConnell – keyboards/vocals
Tenk Van Dool – guitar/keyboards/lyrics/bass
Gaetano Nicolosi – drums

03 – Feron Suitcase
Tenk Van Dool – guitar/keyboards/drum programming/bass

04 – Living on the Edge
Dale Wiser – bass/vocals
David White – drums
Tenk Van Dool – guitar/keyboards/lyrics

05 – Don’t cry for me
(Chavez/Van Dool/White/Wiser)
Jim Chavez -vocals/lyrics
Dale Wiser – bass
David White – drums
Tenk Van Dool – guitar/keyboards06 – Curtains
(Van Dool/White/Wiser)
Dale Wiser – bass
David White – drums
Tenk Van Dool – guitar/keyboards/vocals/lyrics

07 – Back seat
(Van Dool)
Tenk Van Dool – guitar/keyboards/drum programming/bass/lyrics
Clara Hembree – vocals

08 – Crusader
(Chavez/Van Dool/White/Wiser)
Jim Chavez – vocals/lyrics
Dale Wiser – bass
David White – drums
Tenk Van Dool – guitar/keyboards

09 – One for all
(Van Dool/McConnell)
Kevin McConnell – keyboards/vocals/lyrics
Tenk Van Dool – guitar/keyboards/drum programming/bass/vocals/lyrics

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Temple of switches – The wings of mind

Iedere band heeft zijn eigen geschiedenis. Er zijn bands die eerst als studioband beginnen, om vervolgens op te gaan treden. De Amerikaanse prog band Temple of Switches deed dat andersom. Een jaar of drie na hun oprichting (in 2012), hield de band officieel op. Maar oprichter/multi-instrumentalist Tenk van Dool behield de naam, Temple of switches is sindsdien een studioband. In 2017 bracht hij het tweede album met de titel ‘Helium parade’ uit. In de winter van 2020 volgde ‘The Wings of Mind’. Delen van dit album zijn eind jaren ’80 opgenomen. De rest werd tussen 2017 en 2020 opgenomen. Aan ‘The Wings of Mind’ deden een aantal gastmuzikanten mee.

‘Melba’ start met een mix van elektronische geluiden en rock. Het geluid is een beetje dof, dat mag ook. Want het retro geluid komt natuurlijk doordat de opnames van bas en drums eind jaren ’80 opgenomen zijn. Dit gebeurde toen met een tapedeck, voor de kenners: met de TEAC-A3440.
Behalve bas en drum, speelt Tenk hier gitaar en keyboard, bovendien zingt hij. Dit doet hij deels in een mysterieuze klank die aansluit bij de muziek. Het geluid loopt leuk heen en weer in de koptelefoon. Dit is een soort liefdeslied voor een oude dame. Tenk niet clichématig te werk gegaan, want dit is een rockend nummer. Met lekker veel gitaarwerk, aangename bas grooves en bijzondere toegevoegde extra’s van de toetsen. Dit openingsnummer eindigt met een heerlijk instrumentaal stuk. De pianoklanken aan de start van ‘Pondering’ worden opgevolgd door verschillende instrumenten. De wendingen volgen elkaar soms snel op, er zijn stukken met heerlijke jazz. Er zijn lekker veel laagjes in de muziek, maar door de retrosound komt niet alles goed tot zijn recht. De fade out is een beetje saai.

‘Freon Suitcase’ is een geheimzinnige, instrumentale track. Later wordt de sfeer bijna spookachtig, en je zou een climax verwachten. Er komen geen grote of verrassende wendingen, maar het geheel wordt langzaam rustiger. Het geluid in ‘Don’t cry to me’ is iets helderder dan in de voorgaande nummers. Dit is één van de nummers die Jim Chavez zingt, en dat doet hij overtuigend. De instrumenten gaan soms tegen elkaar in, maar de balans blijft. Het gitaarspel van Tenk is weer prima, rockend waar het mag, rustiger waar het moet.

De start van ‘Curtains’ is heerlijk rockend. Het drumwerk heeft ook hier een eenvoudige basis, zodat de overige instrumenten alle ruimte krijgen. De zang van Tenk klinkt af en toe wat vervormd. Dit korte, rockende nummer heeft een leuk strak einde. Het zacht gespeelde intro van ‘Back Seat’ met de jazzy sfeer is verrassend. De manier van drummen sluit hier goed bij aan. Clara Hembree is de gast zangeres, haar stem past mooi in het geheel. Het minimalistisch stukje maakt net te weinig indruk. Nar een onverwachte overgang volgt een instrumentaal stuk, hier liggen tempo en volume een stuk hoger. De langzame fade out is goed gekozen.

Al tijdens het rustige intro valt op dat het geluid in ‘One for All’ beter is. Geen wonder, want dit is (net als ‘Back Seat’) vorig jaar geschreven en opgenomen. Het is melancholisch gezongen en gespeeld. De tekst wordt gebracht als een soort gebed en gaat over het onvermogen van de mens om goed om te kunnen gaan met het informatietijdperk. Met de woorden “Just look away” eindigt dit laatste nummer. Een aantal tracks heeft een iets saaie fade out, verder zijn de nummers best goed opgebouwd. Mede door de verschillende gastmuzikanten en vocalisten heeft ‘The wings of mind’ het gevoel van een verzamelalbum. Toch sluiten de nummers goed genoeg bij elkaar aan. In het ene nummer valt het retro geluid meer op dan het andere. Het gitaarspel is regelmatig vervormd. Goede keuze, want zo past het bij de oude opnames. Als je van de geluidskwaliteit van nu houdt, moet je misschien wel een wennen aan het vintage geluid. Voor de kenners en liefhebbers van de opname apparatuur van de jaren ‘80 is dit genieten.

(76/100) (Eigen Beheer)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: