The Multitude – The Globalisation Trilogy

De melodische prog rockband The Multitude komt uit Londen. De band is oorspronkelijk afkomstig uit Bangalore-India, waar ze bekend stonden als ‘Infinite Dreams’. Aan het begin van dit decennium hadden ze daar een uitgebreide tour. Sinds hun vestiging in Engeland traden ze op verschillende locaties op in Londen, bijvoorbeeld in ‘O2 Academy Islington’. In hun concept EP ‘The Globalisation Trilogy’ staat de globalisering centraal.

Het instrumentale intro van ‘Be the Change’ is mooi helder, de melodie is lieflijk. Als het volume in de muziek wat toeneemt, gaat de zang er niet helemaal in mee. Het nummer gaat over de beperkingen die ons worden opgelegd door onder andere religie. Ik mis een beetje overtuiging in de zang, waardoor er een stukje tekstbeleving verloren gaat. Met iets meer volume en/of tempowisselingen had dit nummer wel de juiste emotionele lading mee gekregen.

Tijdens het intro van ‘On High Seas’ hoor je de belabaharr. Dit vrij nieuwe Indiase strijkinstrument is ongeveer een kruising tussen een viool en een sarangi. Net als de sarangi heeft de belabaharr nogal veel snaren. De sombere klanken hiervan en de gezongen woorden raken mij. Een wending zorgt ervoor dat dit eerbetoon aan de miljoenen vluchtelingen niet te droevig gaat worden. Het instrumentale stuk heeft een aangename melodie en de belabaharr komt weer naar de voorgrond. Als de muziek wat meer naar de rock gaat, gaat de zang pas later mee in deze volumetoename. Ook dit einde wordt helaas weggedraaid.

A Clarion Call to Revolution’ heeft een gave start met gesproken woorden, heerlijk drumwerk en zelfs een snufje metal. Het ritme is opzwepend, de tekst nodigt vrij snel uit om mee te zingen. De a capella zang is verrassend in dit rock/metal nummer. Er zitten onverwachte details in het goed opgebouwde instrumentale stuk. Het tweede, en langere stuk a capella zang zorgt voor een gaaf einde van dit derde en laatste nummer.

Er hadden wat meer wendingen in zang en muziek kunnen zijn. Dit had de goede teksten meer intensiteit gegeven. In diverse zinnen is het laatste woord langer uitgerekt. Af en toe lijkt het of dit gedaan is om de tekst passend te maken op de muziek.
De geluidskwaliteit en de verdeling over de koptelefoon is prima. Over het toevoegen van de achtergrondzang is goed nagedacht, dit vormt één geheel met de rest. Het gebruik van de belabaharr zorgt voor een eigen geluid. Maar qua opbouw is ‘A Clarion Call to Revolution’ misschien wel het meest kenmerkende nummer voor een eigen sound van ‘The Multitude’.

(75/100) Eigen beheer)

Website: The Multitude
Facebook: The Multitude
Bandcamp: The Multitude

Tracklist:
01 – Be the Change 05:01
02 – On High Seas 06:24
03 – A Clarion Call to Revolution 07:48

Line-Up:
Ashvin Devasundaram – gitaren, achtergrondzang
Rajeev Ethiraj – drums
Manil Shakya – bas
Jess Furneaux – gitaren
Sukhbir Kalsi – zang (studio)
Marco Minoia – zang (live)

Gastmuzikanten:
Richard Campbell – bas, keyboards
Naviin Gandharv – belabaharr in ‘On High Seas’

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

The Multitude – The Globalisation Trilogy

The melodic prog rock band The Multitude comes from London. The band is originally from Bangalore- India, where they were known as ‘Infinite Dreams’. At the beginning of this decade they had an extensive tour there. Since their establishment in England they performed at different locations in London, for example at ‘O2 Academy Islington’. Their concept EP ‘The Globalisation Trilogy‘ focuses on globalisation.

The instrumental intro of ‘Be the Change‘ is beautifully clear, the melody is lovely. When the volume in the music increases a bit, the vocals don’t quite go along with it. The song is about the restrictions imposed on us by religion, among other things. I miss a little bit of conviction in the vocals, so a part of the empathy of the lyrics is lost. With a bit more volume and/or tempo changes, this song would have had the right emotional touch.

During the intro of ‘On High Seas‘ you can hear the belabaharr. This fairly new Indian instrument is more or less a cross between a violin and a sarangi. Just like the sarangi the belabaharr has a lot of strings. The gloomy sounds of it and the sung words touch me. A twist ensures that this tribute to the millions of refugees will not become too sad. The instrumental piece has a pleasant melody and the belabaharr comes to the foreground again. When the music goes a bit more to rock, the vocals join in this increase in a little volume later. Unfortunately, this end fades away as well.

A Clarion Call to Revolution‘ has a pretty cool start with spoken words, great drumming and even a pinch of metal. The rhythm is exhilarating, the lyrics invite to sing along pretty soon. The a cappella vocals are surprising in this rock/metal song. There are unexpected details in the well-constructed instrumental piece. The second, and longer piece of a cappella vocals provides a cool ending to this third and final song.

There could have been more twists and turns in vocals and music. This would have given the good lyrics more intensity. In several sentences the last word has been stretched longer. Occasionally it seems as if this was done to make the lyrics fit with the music.
The sound quality and the distribution over the headphones is fine. The addition of the background vocals has been well planned, this forms one unity with the rest. The use of the belabaharr creates its own sound. But in terms of structure, ‘A Clarion Call to Revolution‘ is perhaps the most characteristic song for an own sound of ‘The Multitude‘.

(75/100) Own management)

Website: The Multitude
Facebook: The Multitude
Bandcamp: The Multitude

Tracklist:
01 – Be the Change 05:01
02 – On High Seas 06:24
03 – A Clarion Call to Revolution 07:48

Line-Up:
Ashvin Devasundaram – guitars, backing vocals
Rajeev Ethiraj – drums
Manil Shakya – bass
Jess Furneaux – guitars
Sukhbir Kalsi – vocals (studio)
Marco Minoia – vocals (live)

Guest musicians:
Richard Campbell – bass, keyboards
Naviin Gandharv – belabaharr in On High Seas.

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.