Kristoffer Gildenlöw – Let Me Be A Ghost

Singer/multi-instrumentalist Kristoffer Gildenlöw is Kayak’s bass player, but we know him from his days with Pain of Salvation. He is a much in demand session bassist, both live and in the studio, his name is listed on more than 50 albums. Kristoffer has released three successful soloalbums. His newest, darkest album is called ‘Let Me Be A Ghost’, and will be released on 3 September. With his own way of singing, he talks about giving up or carrying on.

‘Let Me Be A Ghost pt. I’ has a very soft, mysterious start. Kristoffer sings in his own low, slow way. His deep, soft singing suits the minimalist music. The music gets even more faint, with some very soft whispering. Slowly, the music becomes stronger and then slowly dies away. Then one more word from Kristoffer, after which this captivating opening track ends.
The sound of the keys is high and light in ‘The Wind’. This is a duet with Ronja Gildenlöw, the voices form a beautiful blend. The turn to drums and guitar, among others, is surprising, yet the impact of this sensitive track is preserved. Soon, this flows back to a subdued instrumental piece, which fades out beautifully. The acoustic guitar forms a beautiful combination with the bass in ‘Blame It All On Me’. You can clearly hear the influences of Leonard Cohen in this melancholic track.

The small played intro of ‘Falling, Floating, Sinking’ immediately gets under my skin.
Kristoffer’s vocals are sombre and slow, the stacked vocals are only there from time to time, but it increases the intensity. There are nuances in the volume, but the whole remains appropriately slow. The details of the keys are minimal but complement each other nicely, and suddenly there is more pace and volume. The sound is a bit dull, but that fits in with the whole. The repetitions in the rhythm slow down step by step, then there is a beautiful, slow fade out. The whole is subdued and emotional, yet every song is different. In ‘Don’t’, for example, you can hear Spanish influences, not only through the guitar playing, but also through the rhythm of the clapping. ‘Lean On Me’ has few ‘ingredients’ but the mixture is very tasteful, that goes for the pinch of rocking guitar play too. ‘Let Me Be A Ghost pt. II’ has a mysterious mix of sombre and lighter sounds. At times, this beautiful instrumental track feels surreal.

Vocals and/or music often touch me, the words Kristoffer sings in ‘Still Enough’ are definitely among them. At some points, the music in ‘Let Me Be A Ghost pt. III’ is extremely soft, it’s a pity that there are some small, creaking sounds to be heard. The sound in the lightly rocking piece is a bit grubby at times, one will appreciate that, the other might find it a shame. The end is beautifully sung and fragile. Not everything in ‘Look At Me Now’ is easy to understand, but the emotion is ‘touchable’. So little music, so few words and yet Kristoffer knows how to convey emotion like no other, even in this last song.

Kristoffer has the ultimate mastery and application of less is more. Even if you don’t understand a word of English, you will still be touched by the emotion in his voice. The combination with the soundscapes and the (mostly) minimalist music is brilliant.
With ‘Let Me Be A Ghost’, you can cringe into your own world with headphones on. But it is also nice to listen to this album through the speakers, with the volume turned up quite a bit. Whatever you choose, choose a moment for yourself to be alone with the music.

(84/100) (New Joke Music)

Social media:
Website: Kristoffer Gildenlöw
Facebook: Kristoffer Gildenlöw

Tracklist:
01 – Let Me Be A Ghost pt. I
02 – The Wind
02 – Blame It All On Me
04 – Falling, Floating, Sinking
05 – Fleeting Thought
06 – Fade Away
07 – Don’t
08 – Lean On Me
09 – Let Me Be A Ghost pt. II
10 – Still Enough
11 – Where I Ought To Be
12 – Let Me Be A Ghost pt. III
13 – Look At Me Now

Guest Musicians:
Joris Lindner: Drums on The Wind, Falling, Floating, Sinking, Fleeting Thought, Lean On Me, Still Enough and Where I Ought To Be. Hammond Organ on The Wind
Dirk Bruinenberg: Drums on Let Me Be A Ghost pt. III
Erna auf der Haar: Vocals on Lean On Me
Ronja Gildenlöw: Vocals on The Wind
Marcel Singor: Guitar solo on Fleeting Thought

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Kristoffer Gildenlöw – Let Me Be A Ghost

Zanger/ multi-instrumentalist Kristoffer Gildenlöw is bassist bij Kayak, maar we kennen hem al van de tijd dat hij bij Pain of Salvation speelde. Hij is een veel gevraagde sessie bassist, zowel live als in de studio, zijn naam staat op meer dan 50 albums vermeld. Solo heeft Kristoffer al drie succesvolle albums uitgebracht. Zijn nieuwste, tevens donkerste album heet ‘Let Me Be A Ghost’, en komt 3 september uit. Met zijn eigen manier van zingen vertelt hij onder andere over opgeven of doorgaan.

‘Let Me Be A Ghost pt. I’ heeft een hele zachte, mysterieuze start. Kristoffer zingt op zijn eigen, lage, langzame manier. Zijn diepe, zachte zang past bij de minimalistische muziek. De muziek wordt nog zachter, heel zacht klinkt er wat gefluister. Langzaam wordt de muziek sterker en sterft vervolgens langzaam weg. Dan nog één woord van Kristoffer, waarna deze aangrijpende openingstrack eindigt. De klank van de toetsen is hoog en licht in ‘The Wind’. Dit is een duet met Ronja Gildenlöw, de stemmen vormen een mooie blend. De wending met onder andere drums en gitaar is verrassend, toch blijft de impact van deze gevoelige track bewaard. Al snel vloeit dit terug naar een ingetogen instrumentaal stuk, dat prachtig langzaam uitdooft. De akoestische gitaar vormt een mooie combinatie met de bas in ‘Blame It All On Me’. Je hoort duidelijk de invloeden van Leonard Cohen in deze melancholische track.

Het klein gespeelde intro van ‘Falling, Floating, Sinking’ kruipt direct onder mijn huid.
Kristoffers zang is somber en langzaam, de gestapelde zang is er slechts af en toe, maar het verhoogd de intensiteit. Er zijn nuance verschillen in het volume, maar het geheel blijft passend langzaam. De details van de toetsen zijn miniem maar vormen mooie aanvulling. Ineens is er meer tempo en volume. Het geluid is wat dof, maar dat sluit aan bij het geheel. De herhalingen in het ritme vertragen stapje voor stapje, dan volgt een mooie, langzame fade out. Het geheel is ingetogen en emotioneel, toch is ieder nummer anders. Zo hoor je in ‘Don’t’ Spaanse invloeden, niet alleen door het gitaarspel, maar ook door het ritme van het klappen. ‘Lean On Me’ heeft weinig ‘ingrediënten’ maar de melange is bijzonder smaakvol, dat geldt ook voor het snufje rockend gitaarspel. ‘Let Me Be A Ghost pt. II’ heeft een mysterieuze mix van sombere en lichtere klanken. Soms voelt deze prachtige instrumentale track surreëel aan.

Zang en/of muziek raken mij regelmatig, de woorden die Kristoffer zingt in ‘Still Enough’
horen daar zeker bij. Op sommige momenten is de muziek in ‘Let Me Be A Ghost pt. III’ uiterst zacht, jammer dat er wat kleine, krakende geluidjes te horen zijn. Het geluid in het licht rockende stuk is iets soms groezelig, de één zal dat waarderen, de ander vindt het misschien zonde. Het einde is mooi breekbaar gezongen. Niet alles in ‘Look At Me Now’ is makkelijk te verstaan, maar de emotie is voelbaar. Zo weinig muziek, zo weinig woorden en toch weet Kristoffer als geen ander de emotie over te brengen, ook in dit laatste nummer.

Kristoffer heeft de ultieme beheersing en toepassing van less is more. Ook al zou je geen woord Engels verstaan, dan word je vast nog geraakt door de emotie in zijn stem. De combinatie met de soundscapes en de (overwegend) minimalistische muziek is geniaal.
Met ‘Let Me Be A Ghost’ kun je met koptelefoon op helemaal in je eigen wereld weg kruipen. Maar het is ook mooi om dit album via de speakers te luisteren, met het volume vrij ver open. Wat je ook kiest, kies een moment voor je zelf om alleen te zijn met de muziek.

(84/100) (New Joke Music)

Kristoffer Gildenlöw – Let Me Be A Ghost

Sänger/Multiinstrumentalist Kristoffer Gildenlöw ist Bassist bei Kayak, aber wir kennen ihn hauptsächlich aus der Zeit, als er bei Pain of Salvation spielte. Er ist ein gefragter Session-Bassist sowohl live als auch im Studio, sein Spiel ist auf über 50 Alben zu hören. Solo hat Kristoffer bereits drei erfolgreiche Alben veröffentlicht. Sein neuestes, auch dunkelstes Album heißt ‘Let Me Be A Ghost’ und erscheint am 3. September. Mit seiner eigenen Art zu singen, spricht er vom Aufgeben oder Weitermachen.

“Let Me Be A Ghost pt. I” hat einen sehr sanften, mysteriösen Start. Kristoffer singt auf seine eigene, leise, langsame Art. Sein tiefer, weicher Gesang passt zur minimalistischen Musik. Die Musik wird noch leiser, ganz leise wird geflüstert. Langsam wird die Musik intensiver, verstummt dann aber langsam. Dann noch ein Wort von Kristoffer, wonach dieser packende Eröffnungstrack endet. Der Klang der Tasten ist in “The Wind” hoch und leicht. Dies ist ein Duett mit Ronja Gildenlöw, die beiden Stimmen bilden eine schöne Mischung. Überraschend ist unter anderem der Twist mit Schlagzeug und Gitarre, dennoch bleibt die Wirkung eines sensiblen Tracks erhalten. Dies mündet alsbald wieder in ein bescheidenes Instrumentalstück, das schön langsam ausklingt. Die Akustikgitarre bedeutet eine schöne Kombination mit dem Bass bei “Blame It All On Me”. In diesem melancholischen Track hört man deutlich die Einflüsse von Leonard Cohen.

Das kurze Intro von “Falling, Floating, Sinking” geht einem unter die Haut. Kristoffers Gesang ist düster und langsam, der druckvollere Gesang ist nur gelegentlich erkennbar, erhöht aber die Intensität. In der Lautstärke gibt es Nuancenunterschiede, aber das Ganze bleibt entsprechend langsam. Die Details der Keyboards sind minimal, aber eine wunderbare Ergänzung. Plötzlich gibt es mehr Tempo und Lautstärke. Der Sound ist etwas dumpf, aber das passt zum Ganzen. Die Wiederholungen im Rhythmus verlangsamen sich Schritt für Schritt, dann folgt ein schönes, langsames Ausblenden. Das Ganze ist zurückhaltend und emotional, dennoch ist jeder Song anders. Spanische Einflüsse sind ibei “Don’t” nicht nur durch das Gitarrenspiel, sondern auch durch den Rhythmus des Klatschens zu hören. “Lean On Me” besitzt wenige ‘Zutaten’, aber die Melange ist sehr geschmackvoll, das gilt auch für die Prise rockigen Gitarrenspiels. “Let Me Be A Ghost pt. II” enthält eine mysteriöse Mischung aus düsteren und leichteren Klängen. Manchmal fühlt sich dieser wunderschöne Instrumentaltrack irgendwie surreal an.

Gesang und/oder Musik berühren einen fast durchgehend. Die Worte, die Kristoffer in “Still Enough” singt, gehören sicherlich absolut dazu. Manchmal ist die Musik in “Let Me Be A Ghost pt. III” extrem leise, schade, daß es ein paar kleine störende Geräusche preisgibt. Der Sound im leicht rockigen Teil ist zuweilen etwas schmuddelig, manche werden das zu schätzen wissen, andere finden es vielleicht komisch. Das Ende ist wunderschön gesungen. Nicht alles von “Look At Me Now” ist leicht zu verstehen, aber die Emotionen sind greifbar. So wenig Musik, so wenige Worte und doch versteht Kristoffer die Emotionen wie kein anderer, auch in diesen letzten Song zu packen.

Kristoffer beherrscht die große Gefühlswelt und weniger ist mehr. Auch wenn man kein Wort Englisch versteht, wird man wahrscheinlich immer noch von der Emotion in seiner Stimme berührt. Die Kombination mit den Soundscapes und der (überwiegend) minimalistischen Musik ist genial. Mit “Let Me Be A Ghost” kann man via Kopfhörer komplett in eine eigene Welt eintauchen. Aber es ist auch schön, dieses Album durch die Boxen zu hören, mit r erhöhter Lautstärke. Was auch immer man wählt, sollte man versuchen während dieses Hörgenusses alleine zu sein.

(84/100) (New Joke Music)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: