Phil Bee – Live at Tivoli Vredenburg

Phil Bee has been on stage at home and abroad for over 30 years. He has won several awards and reached the (semi) finals of several singing competitions. Last year he was the winner of ‘The Voice Senior’. Just before the Dutch winter lockdown of 2021, the 11-piece Phil Bee band (including horn section) performed in Tivoli Vredenburg. This energetic concert was recorded, the result lies in front of me. The CD ‘Live at Tivoli Vredenburg’ will be released on May 21.

Come Together’ starts with guitar playing and Phil’s beautiful voice, which has a lovely rough edge to it. When the other instruments join in I tap along with the tight rhythm. The horns are a nice addition, the organ playing is delicious and the guitar playing is superb. The background vocals melt into the whole. All the layers in vocals and music are well distributed on the headphones. In short: this is a good opening track.

Phil sings the ballad ‘I love you more than you’ll ever know’ straight from the heart, which makes me believe every word he sings. The horn players play beautifully softly and the cymbals and drums are also played with care. The compelling saxophone playing gets applause. The music is pleasantly slow, this is a great version. The track list is well varied, as ‘Got to get better in a little while’ is a funky track. Again, the changes in rhythm are well played. The instrumental piece is nice and long, you can hear among other things cool guitar play and a wonderful bass solo to which the audience responds enthusiastically. If you listen without headphones, you automatically turn up the volume. This energetic performance lasts almost 11 minutes.

‘Sunday Morning’ is one of Phil’s own songs. The lyrics are not too complicated, so you can sing along with parts of it pretty soon. The pleasantly slow tempo makes you feel the atmosphere of a Sunday morning with a slow start. Again, there is magnificent saxophone playing. Phil sings, up to and including the last phrase, convincingly. ‘Superstition’ is an upbeat retro song. By adding organ and guitar, it has become its own version. The audience claps along, it’s nice to hear this live performance.

At the intro of ‘Tennessee Whiskey’ I am immediately touched by the acoustic guitar playing of Guy Smeets and by Phil’s voice, which sometimes has a slightly rough edge. The voices of Natasja Den Toom Fleur Janssens form a nice blend with the whole. But sometimes it takes just too much attention away from Phil’s beautiful vocal outbursts. During an instrumental piece, the guitar playing is compelling. At the end there is a minimalist played and sung part. The final words “Tennessee Whisky” with additional backing vocals are very good. It’s always nice when an encore can be heard on a live CD. Here it is the funky ‘Big legged Woman’. I naturally move with the flow of this last song.

In a few songs the backing vocals are a bit predictable, or on the edge of being too much or not too much. But the ladies do have beautiful voices. The balance of musical instruments between each other and music versus vocals is very good. You can tell by everything that there was a wonderful atmosphere during this live performance. Let’s hope there will never be another and lock-down. Because Phil and his band deserve to tour a lot at in The Netherlands and abroad.

(8/10) (Own Management)

Social media:
Website: Phil Bee
Facebook: Phil Bee

Tracklist:
01 – Come Together
02 – Wheels of Emotion
03 – I love you more than you’ll ever know
04 – Got to get better in a little while
05 – Sunday Morning
06 – Superstition
07 – Love like a Man
08 – Tennessee Whiskey
09 – With a little help from my Friends
10 – Big legged Woman
11 – One last kiss (Pre order only bonus track!)

Line up:
Phil Bee – Vocals
Guy Smeets – Guitar
Niels van der Steenhoven – Guitar
Pascal Lanslots – Hammond
Marco Oonincx – Bass
Arie Verhaar – Drums
Pascal Lanslots – Keyboards
Natasja den Toom – lead and backing vocals
Fleur Janssens – lead and backing vocals

Additional Horn Section:
Koen Smits – Trumpet
Alex van Abeelen – Trombone
Ben Rodenburg – Saxofoon


Phil Bee – Live at Tivoli Vredenburg

Phil Bee staat al meer dan 30 jaar op de planken in binnen-en buitenland. Hij won diverse awards en stond verschillende keren in de (halve) finale van een zangwedstrijd. Vorig jaar was hij de winnaar van ’The Voice Senior’. Vlak voor de Nederlandse winter lockdown van 2021 trad de 11-koppige Phil Bee band (inclusief blazers sectie) op in Tivoli Vredenburg. Dit energieke concert werd opgenomen, het resultaat ligt voor me. De cd ‘Live at Tivoli Vredenburg’ komt 21 mei uit.

‘Come Together’ start met gitaarspel en Phils mooie stem, waar een heerlijk ruw randje op zit.
Als de overige instrumenten erbij komen tap ik mee met het strakke ritme. De blazers zijn een mooie aanvulling, het orgelspel is heerlijk en het gitaarspel is super. De achtergrond zang smelt samen met het geheel. Alle laagjes in zang en muziek zijn goed verdeeld over de koptelefoon. Kortom: dit is een goede openingstrack.

De ballad ‘I love you more than you’ll ever know’ zingt Phil recht uit het hart, daardoor geloof ik ieder woord dat hij zingt. De blazers spelen mooi zacht en ook de cimbalen en drums worden met zorg bespeeld. Het meeslepende saxofoonspel krijgt applaus. De muziek is aangenaam langzaam, dit is een geweldige versie. De tracklist is goed gevarieerd, want ‘Got to get better in a little while’ is een funky nummer. Ook hier worden de wisselingen in het ritme goed gespeeld. Het instrumentale stuk is lekker lang, je hoort onder andere gaaf gitaarspel en een heerlijke bassolo waar het publiek enthousiast op reageert. Als je zonder koptelefoon luistert, draai je vanzelf de volumeknop open. Deze energieke uitvoering duurt bijna 11 minuten.

‘Sunday Morning’ is één van de eigen nummers van Phil. De tekst is niet al te ingewikkeld, zodat je al vrij snel delen mee kunt zingen. Door aangenaam langzame tempo voel je de sfeer van een zondagmorgen met een slow start. Ook hier is er weer gaaf saxofoonspel. Phil zingt, tot en met de laatste zin, overtuigend. ‘Superstition’ is een vrolijk retro nummer. Door het toevoegen van orgel en gitaar is het een eigen versie geworden. Het publiek klapt mee, het is mooi om deze live beleving mee te krijgen.

Bij het intro van ‘Tennessee Whiskey’ word ik meteen geraakt door het akoestisch gitaarspel van Guy Smeets en door Phils stem, waar af en toe een licht ruw randje op zit. De stemmen van Natasja Den Toom Fleur Janssens vormen een mooie blend met het geheel. Maar soms haalt het net te veel aandacht weg van de mooie vocale uithalen van Phil. Tijdens een instrumentaal stuk is het gitaarspel meeslepend. Op het laatst is er een minimalistisch gespeeld en gezongen deel. De laatste woorden ‘Tennessee Whisky’ met aanvullende achtergrondzang zijn zeer goed. Het is altijd fijn als er op een live CD een toegift te horen is. Hier is dat het funky ‘Big legged Woman’. Als vanzelf beweeg ik mee met de flow van dit laatste nummer.

In een enkel nummer is de achtergrondzang wat voorspelbaar, of op de grens van wel of niet te veel. Maar de dames hebben wel prachtige stemmen. De verdeling van de muziekinstrumenten onderling en muziek versus zang is zeer goed. Je merkt aan alles dat er tijdens dit live optreden een heerlijke sfeer was. Laten we hopen dat er nooit meer en lock-down komt. Want Phil en zijn band verdienen het om veel te gaan touren in binnen en buitenland.

(8/10) (Eigen Beheer)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: