Inner Stream – Stain The Sea

Als je deze recensie liever in het Nederlands leest, kun je hier klikken

The Argentine band Inner Stream has quite recently signed a contract with Frontiers Music Srl. This melodic metal band adds symphonic metal and electronic to their powerful melodies. Composer/singer Ines Vera-Ortiz founded Inner Stream as a project in 2008. In the meantime, she mainly worked for other (power) metal bands. In 2017 she started collaborating with keyboardist Guillermo de Medio, and Inner Stream really took off.

‘With ‘Massive Drain’ the opening, both instrumentally and vocally is quite calm, then the metal comes in. This is mixed with poppy influences and now and then some light classical elements. Ines Vera has a warm, powerful voice. Both instrumentally and vocally there are some nice details added. The end is quite unexpected. The beginning of ‘Hunt You’ has nice sounds and distorted vocals. In the background, light classical influences are mixed with the metal. The ratio between rhythm and melody is fine. There are enough details in the music, but not much variation. This might make it harder to become one with the music. It is accessible, though, and when played live, it will certainly give you a good vibe.
Also in the songs that follow, the division in quantity between metal, classical elements and electronic is very good. It is a pity that the contrasts between light and heavy are not better highlighted. Also the differences in volume between the heavier and/or exhilarating pieces and the subdued parts could have been a bit bigger.

‘Stain The Sea’ has an electronic start with matching, distorted vocals. Quite soon follows the turn to metal where keyboard sounds are subtly sprinkled through. The whole thing remains, also because of the rhythm section, pleasantly exhilarating. This title track has a fine blend of metal and electronic sounds and great guitar skills. ‘The Bridge’ is a fine electronic song, also here the metal and symphonic influences remain present. The nice beat in ‘Last Drink’ has a cheerful effect and will certainly increase the atmosphere when played live. After a deliciously heavier part, the end is rather abrupt. Also in ‘Real’ the sound is well distributed through the headphones. The (recurring) details are sometimes quite far in the background. Again Ines Vera presents her vocal qualities, in a quietly played part, her voice comes out extra well. If this had lasted a bit longer, I would have been touched. This last song also has a tight ending.

These eleven songs last just under forty minutes. They have an accessible structure, which suits the melodic style. Every song on ‘Stain The Sea’ is good, although there were not many major surprises. This is because songs often have a quiet start and pretty soon they head towards the metal. A number of songs end more or less in the same sudden style. But ‘Drown me’ has a nice subdued outro. The way the symphonic sounds are processed in the songs could have been more varied. Some of the subdued parts are just too short to really come in, while they are close. The intensity that is lacking now is because the band seems to be too eager to show off their skills. While a vocal and instrumental depth and/or emotion sometimes comes to life better when one takes more time to convey it to the listener. The whole is distributed with care over the headphones. The instruments among themselves are in balance, and (the stacked) vocals and music are constantly in harmony. Moreover, the melodies are nicely constructed, so Inner Stream is definitely a band to keep an eye on!

(76/100) (Frontiers Music Srl.)

Social media:
Facebook: Inner Stream

Tracklist:
01 – Massive Drain
02 – Fair War
03 – Hunt You
04 – Aftermath
05 – Dance With Shades
06 – Drown Me
07 – If You Dare
08 – Stain The Sea
09 – The Bridge
10 – Last Drink
11 – Real

Line-Up:
Vocals – Inés Carolina Vera Ortiz
Keyboards and programming – Guillermo de Medio
Drums – Nicholas Papapicco
Guiltars – Andrea Seveso
Bass – Mitia Maccaferri

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Inner Stream – Stain The Sea

De Argentijnse band Inner Stream heeft vrij recent een contract getekend bij
Frontiers Music Srl. Deze melodic metal band voegt onder andere symfonische metal en electronic toe aan hun powervolle melodieën. Componist/ zangeres Ines Vera-Ortiz richtte in 2008 Inner Stream als project op. Ondertussen werkte ze vooral voor andere (power) metal bands. In 2017 begon ze samen te werken met toetsenist Guillermo de Medio, en kwam Inner Stream echt van de grond.

Met ‘Massive Drain’ is de opening, zowel instrumentaal als qua zang vrij rustig, dan komt de metal erbij. Dit wordt gemengd met poppy invloeden en af en toe wat licht klassieke elementen. Ines Vera heeft een warme, krachtige stem. Zowel instrumentaal als vocaal zijn er leuke details toegevoegd. Het einde is vrij onverwacht.

Het begin van ‘Hunt You’ heeft leuke geluiden en vervormde zang. Op de achtergrond worden licht klassieke invloeden met de metal vermengd. De verhouding tussen ritme en melodie is prima. Bovendien zijn er voldoende details in de muziek, maar er zit vrij weinig variatie in. Je wordt hierdoor misschien minder snel één met de muziek. Toegankelijk is het allemaal wel, live gespeeld zal dit ook zeker voor een goede vibe zorgen.
Ook in de nummers die volgen is de verdeling in hoeveelheid tussen metal, de klassieke elementen en de electronic is zeer goed. Wel is het jammer dat de contrasten tussen licht en zwaar niet beter naar voren komen. Ook de volume verschillen tussen de zwaardere en/of opzwepende stukken en de ingetogen delen hadden wat groter mogen zijn.

‘Stain The Sea’ heeft een electronic start met een bijpassende, vervormende zang. Vrij snel volgt de wending naar metal waar keyboardklanken subtiel doorheen gestrooid worden. Het geheel blijft, mede door de ritmesectie, aangenaam opzwepend. Deze titeltrack heeft een prima melange van metal en elektronische klanken en heerlijk gitaarspel. ‘The Bridge’ is een prima electronic nummer, ook hier blijven de metal en de symfonische invloeden aanwezig. De lekkere beat in ‘Last Drink’ heeft een vrolijke werking en zal live gespeeld zeker sfeer verhogend werken. Na een heerlijk zwaarder gespeeld deel is het einde vrij abrupt.

Ook in ‘Real’ is het geluid prima verdeeld over de koptelefoon. De (terugkerende) details zijn soms best ver op de achtergrond. Weer laat Ines Vera haar vocale kunnen horen, in een rustig gespeeld deel komt haar stem extra goed naar voren. Als dit iets langer had geduurd, was ik zeker geraakt. Dit laatste nummer heeft ook een strak einde.

Deze elf nummers duren iets minder dan veertig minuten. Ze hebben een toegankelijke structuur, wat past bij de melodic stijl. Ieder nummer op ‘Stain The Sea’ is goed, al waren er weinig hele grote verrassingen. Dit komt omdat nummers regelmatig een rustige start hebben en vrij snel, op ongeveer dezelfde wijze richting de metal gaan. Een aantal nummers eindigen min of meer in dezelfde plotselinge stijl. Maar ‘Drown me’ heeft een mooi ingetogen outro. De manier waarop de symfonische klanken zijn verwerkt in de nummers had gevarieerder gekund. Een aantal ingetogen delen zijn net te kort om echt binnen te komen, terwijl ze er wel dicht bij zijn. De intensiteit die er nu te weinig is, komt doordat de band te gretig lijkt te zijn om hun kunnen te laten horen. Terwijl een vocale en instrumentale diepgang en/of emotie soms beter tot leven komt als men meer de tijd neemt om dit over te brengen naar de luisteraar. Het geheel is met zorg verdeeld over de koptelefoon. De instrumenten onderling zijn in balans, en (de gestapelde) zang en muziek zijn constant in harmonie. Bovendien zijn de melodieën mooi opgebouwd, Inner Stream is dus zeker een band om in de gaten te houden!

(76/100) (Frontiers Music Srl.)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: