Angband – IV

De Iraanse band Angband maakt al bijna 15 jaar power en progressieve metal. De band werd opgericht door Mahyar Dean. Hij is niet alleen een klassiek geschoolde muzikant maar ook een auteur. In eerste instantie was Angband een instrumentaal project, todat Mahyar de tenorzang Ashkan Yazdan vroeg bij de band te komen. In 2007 tekende de band een platencontract met Pure Steel Records, en daarmee was Angband de eerste metalband uit Iran met een internationaal label achter zich.
Het laatste album, (‘Saved From The Truth’) komt uit 2012. Dit album kreeg lovende recensies. Eindelijk is de opvolger ‘IV’ uit, op een aantal nummers is zanger Tim Aymar te horen.

Fighters’ heeft een opzwepende en aangenaam heavy start. De ruwe rock stem is vrij dik aangezet, en voelt niet helemaal natuurlijk aan. Wel nodigt het geheel uit om mee te brullen. Net op het moment dat ik wat extra’s mis in het instrumentale stuk, komt er een heerlijke gitaarsolo. De voorspelbare opbouw van het nummer maakt het toegankelijk, maar wat minder verrassend.

In ‘Visions In My Head’ zit er Perzische folklore verweven in de rock/metal. Hoewel het niet heel verrassend is toegepast, is het wel een prima mix. Op het moment dat de zang erbij komt, verdwijnt de folklore. Een vrij groot aantal woorden wordt langer uitgerekt om de tekst passend te maken met de muziek. Ritme en melodie vormen een prima balans en weer zijn de snaren zeer goed bespeeld. Vlak voor het einde is er nòg een vleugje Perzische folklore toegevoegd.

Atena’ heeft een pakkende start met enkele korte rusten. De hoge ruwe zang vormt een prima contrast met het metal gitaar-en bas ‘geweld’. Later buigen zang en muziek wat meer naar elkaar toe. Tijdens een instrumentaal stuk is er heerlijk en vooral snel gitaarspel. Als de muziek wat langzamer en zachter is, klinkt de zang minder ruw ook dit vormt een goede harmonie.

Hoewel de combinatie van Perzische invloeden goed past bij de rustige stukken, hebben ze ook in ‘Cyrus The Great’ een beetje op safe gespeeld qua opbouw. Het is niet zo heel verrassend, maar het instrumentale metal deel is wel heerlijk opzwepend.
Het intro van ‘Children Of War’ is verrassend, het vervolg is weer vrij voorspelbaar. De gezongen woorden maken indruk, als de zang iets natuurlijker had geklonken, zou ik intens geraakt zijn. De langzame fade out past hier wel.

De muziek loopt mooi heen en weer in de koptelefoon tijdens het intro van ‘The Blind Watchmaker’. In dit rustige nummer is er niet zo veel variatie, maar het heeft wel een aangename flow. Ook dit laatste nummer wordt op het laatst weggedraaid.

De metal van ‘Angband’ is niet al te heavy zodat die waarschijnlijk ook bij rock liefhebbers in de smaak zal vallen. Ze integreren er mooie, kalme stukken in. De Perzische invloeden hoor je vooral in de rustige stukken. Het vormt een prima combinatie, maar de manier waarop de folklore verweven is, is niet heel bijzonder.

Een andere zanger dat is even wennen, want Tim heeft een veel rauwere klank in zijn stem. In ‘Nights Of Tehran’ is de zang warm van kleur. Bovendien komt de emotie hier mooi naar boven.
IV’ is over het algemeen wat eenvoudiger van opzet dan zijn voorganger. Het is wat minder verrassend, maar er zitten wat meer opzwepende stukken in. Kortom het is wat minder proggy, maar wel wat toegankelijker.

(73/100) (Pure Steel Records)

Website: Angband
Facebook: Angband

Tracklist:
01 – Fighters
02 – Visions In My Head
03 – Atena
04 – Mirage
05 – Nights Of Tehran
06 – Insane
07 – Cyrus The Great
08 – Children Of War
09 – The Blind Watchmaker

Line-Up:
Tim Aymar – zang
Mahyar Dean – gitaren, bas
Ramin Rahimi – drums

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Angband – IV

The Iranian band Angband has been producing power and progressive metal for almost 15 years. The band was founded by Mahyar Dean. He is not only a classically trained musician but also an author. Initially Angband was an instrumental project, until Mahyar asked tenor vocalist Ashkan Yazdan to join the band. In 2007 the band signed a record deal with Pure Steel Records, making Angband the first metal band from Iran with an international label behind them.
The latest album, (‘Saved From The Truth’) comes from 2012. This album received rave reviews. Finally, the successor ‘IV‘ is out, Tim Aymar takes over part of the vocals.

Fighters‘ has a rousing and pleasantly heavy start. The raw rock voice is quite strong, and doesn’t feel completely natural. It does invite you to roar along. Just at the moment I miss some extra’s in the instrumental part, there is a delightful guitar solo. The predictable build-up of the song makes it accessible, but a bit less surprising.

In ‘Visions In My Head‘ there is Persian folklore interwoven in the rock/metal. Although it is not very surprisingly applied, it is a fine mix. The moment the vocals are added, folklore disappears. A fairly large number of words are stretched longer to make the lyrics fit with the music. Rhythm and melody form a fine balance and again the ‘strings’ are very well played. Just before the end another touch of Persian folklore is added.

Atena‘ has a catchy start with some short rests. The high rough vocals form a fine contrast with the metal guitar and bass ‘force’. Later vocals and music bend a bit more towards each other. During an instrumental piece there is a delightful and especially fast guitar playing. When the music is a bit slower and softer, the vocals sound less rough and this forms a good harmony as well.

Although the combination of Persian influences fits well with the quiet pieces, in ‘Cyrus The Great‘ they have played a bit on safe. It is not that surprising, but the instrumental metal part is deliciously rousing.
The intro of ‘Children Of War‘ is surprising, the sequel is quite predictable again. The sung words impress, if the vocals would have sounded a bit more natural, I would have been touched intensely. The slow fade out fits here.

The music runs nicely back and forth in the headphones during the intro of ‘The Blind Watchmaker‘. In this quiet song there is not so much variation, but it has a pleasant flow. Also, this last song is turned away at the end.

The metal of ‘Angband‘ is not too heavy so it will probably be appreciated by rock lovers as well. They integrate nice, calm pieces in it. You can hear the Persian influences especially in the quiet parts. It forms a fine combination, but the way folklore is interwoven, is not very special.

Another singer might take some time to get used to that, because Tim has a much rawer sound in his voice. In ‘Nights Of Tehran‘ the vocals are warm. On top of that, the emotion comes up nicely here.
In general, ‘IV‘ is a bit simpler than the previous album. It is a bit less surprising, but there are more uplifting parts in it. In short, it is less proggy, but more accessible.

(73/100) (Pure Steel Records)

Website: Angband
Facebook: Angband

Tracklist:
01 – Fighters
02 – Visions In My Head
03 – Atena
04 – Mirage
05 – Nights Of Tehran
06 – Insane
07 – Cyrus The Great
08 – Children Of War
09 – The Blind Watchmaker

Line-Up:
Tim Aymar – vocals
Mahyar Dean – guitars, bass
Ramin Rahimi – drums

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: