Rick Miller – Altered States


Multi-instrumentalist Rick Miller draws inspiration from bands like Pink Floyd, The Alan Parsons Project and The Moody Blues. His latest album is called Altered States, meaning changing states of mind.

The title track is directly the opening track. With its soft, mysterious start (with all sorts of details), you are immediately drawn into the music. The dreamy vocals match the lyrics and are in harmony with the rather slow music. Vocal parts are interspersed with extended instrumental parts. The vocals are sometimes stacked, moreover, the vocals are sometimes used as an instrument. There are many twists and turns, including strings, bass and (compelling) guitar playing. The sound is very good and everything is nicely distributed over the headphones. This makes the many details stand out. Despite the many details and the complex build-up, it feels very relaxing to listen. ‘Altered States’ seems to end, but it’s a twist that includes sampled sounds and spoken words. The music is very unique. That goes for both the melange / alternation between the various instruments, and the added details.

The instrumental ‘New Moon Prelude’ almost makes you feel like you are in a jungle. The combination of flute playing and percussion is beautiful, again the clear sound stands out. The flow remains pleasantly calm. ‘Wolf Moon’ also has a special intro. The vocals are a bit monotonous at times, but the music certainly isn’t. There is a lot to listen to, including: acoustic and electric guitar sounds and flute playing. At times, the atmosphere is mysterious, this is partly due to the sound of howling wolves and percussion. There are unusual transitions, for instance because of the string instruments. Regularly, there are quite a few layers in vocals and music.

With the hint of music and the sound of birds, the intro of ‘Borrowed Time’ also draws attention. The sound of a female voice merges with the music. The sound of a ticking clock suits the whole scene. This track is also wonderfully constructed. The sound of the string instruments is very special. The slightly rocking elements are during the instrumental pieces, this keeps the friendly (stacked) vocals unified with the music. ‘The Trap’ starts very subdued, a few short changes between string instruments and rocking elements follow. The songs belong to each other, which can be heard in the flute playing, among other things. The remarkable details and use of instruments remain captivating.

The instrumental intro of ‘Old Secrets’ gives me goosebumps. The details and changes in the music are larger than in the vocals. This could not be otherwise, as an instrument has far more options than a voice. The lyrics are not meant to be sung along, but they are meant to be listened to. There are several instrumental songs, such as ‘Half Moon’. The details and the combination/interchange of instruments keep me fascinated from the first second. The (stacked) vocals in ‘A Dream Within A Dream’ are friendly. After a turn there are spoken words. Elements of the beginning return. In ‘Full Moon Rising’, I am again touched by the music and sampling. This last track is very short, I could have listened to this for much longer.

The vocals are mostly slow, as if Rick is in a different level of consciousness. Overall, the music is quiet in structure. The extraordinary way the instruments are arranged, and the many details are phenomenal. This album is at its best if you listen with headphones… and just listen only. ‘Altered States’ is a wonderful album to enjoy in all quietness.

(90/100) (Progressive Promotion Records)

Social media:
Facebook: Rick Miller.
Bandcamp: Rick Miller.

Tracklist:
01 – Altered States 09:59
02 – New Moon Prelude 02:45
03 – Wolf Moon 09:42
04 – Borrowed Time 08:51
05 – The Trap 04:23
06 – Old Secrets 05:57
07 – Half Moon 03:21
08 – A Dream Within A Dream 04:59
09 – Full Moon Rising 01:40

Rick Miller: vocals and all instruments

Except:
Giulia Cacciavillani: Flute
Sarah Young: Flute
Barry Haggarty: Guitar
Mateusz Swoboda: Cello
Kane Miller: Violin
Will: Drums and Percussion


Rick Miller – Altered States

Multi-instrumentalist Rick Miller laat zich graag inspireren door bands als Pink Floyd, The Alan Parsons Project en The Moody Blues. Zijn nieuwste album heet Altered States, wat veranderende gemoedstoestanden betekent.

De titeltrack is meteen de openingstrack. Door de zachte, mysterieuze start (met allerlei details), word je meteen de muziek ingetrokken. De dromerige zang past bij de tekst en is in harmonie met de vrij langzame muziek. Vocale delen worden afgewisseld met uitgebreide instrumentale delen. De zang is soms gestapeld, bovendien is de zang soms ingezet als instrument. Er zijn veel wendingen, met onder andere strijkinstrumenten, bas en (meeslepend) gitaarspel. Het geluid is zeer goed en alles is prima verdeeld over de koptelefoon. Hierdoor komen de vele details goed tot zijn recht. Ondanks de vele details en de complexe opbouw, voelt het heel relaxed om naar te luisteren. ‘Altered States’ lijkt te eindigen, maar het is een wending met onder andere gesampelde geluiden en gesproken woorden. De muziek is heel bijzonder. Dat geldt zowel voor de melange /afwisseling tussen de diverse instrumenten, als de toegevoegde details.

Het instrumentale ‘New Moon Prelude’ geeft je bijna het gevoel in een oerwoud te zijn. De combinatie van fluitspel en percussie is prachtig, weer valt het heldere geluid op. De flow blijft aangenaam rustig. Ook ‘Wolf Moon’ heeft een bijzonder intro. De zang is soms wat monotoon, maar de muziek is dat allerminst. Er is veel om naar te luisteren, zoals: akoestische en elektrische gitaarklanken en fluitspel. Met vlagen is de sfeer geheimzinnig, dit komt mede door het geluid van huilende wolven en de percussie. Er zijn bijzondere overgangen, bijvoorbeeld door de strijkinstrumenten. Regelmatig zijn er behoorlijk wat laagjes in zang en muziek.

Door het vleugje muziek en het geluid van vogeltjes trekt ook het intro van ‘Borrowed Time’ de aandacht. De klank van een vrouwenstem smelt samen met de muziek. Het geluid van een tikkende klok past bij het geheel. Ook deze track is geweldig opgebouwd. De klank van de strijkinstrumenten is heel speciaal. De licht rockende elementen zijn tijdens de instrumentale stukken, hierdoor blijft de vriendelijke (gestapelde) zang een eenheid vormen met de muziek. ‘The Trap’ start heel ingetogen, er volgen een paar korte wisselingen tussen strijkinstrumenten en rockende elementen. De nummers vormen een duidelijk geheel met elkaar, dat is onder andere te horen aan het fluitspel. De opmerkelijke details en het gebruik van instrumenten blijven boeiend.

Het instrumentale intro van ‘Old Secrets’ geeft me kippenvel. De details en veranderingen in de muziek zijn groter dan in de zang. Dat kan ook niet anders, omdat een instrument veel meer mogelijkheden heeft dan een stem. De teksten zijn niet bedoeld om mee te zingen, wel om naar te luisteren. Er zijn diverse instrumentale nummers, zoals ‘Half Moon’. Door de details en de combinatie/afwisseling van instrumenten ben ik vanaf de eerste seconde geboeid. De (gestapelde) zang in ‘A Dream Within A Dream’ is vriendelijk. Na een wending zijn er gesproken woorden. Elementen van het begin komen terug. In ‘Full Moon Rising’ word ik weer geraakt door de muziek en sampling. Deze laatste track is erg kort, hier had ik nog veel langer naar kunnen luisteren.

De zang is meestal langzaam, alsof Rick in een ander bewustzijnsniveau zit. De muziek is over het algemeen rustig van opzet. De aparte manier waarop de instrumenten ingezet zijn, en de vele details zijn fenomenaal. Dit album komt het beste tot zijn recht als je met koptelefoon luistert.. en alléén maar luistert. ’Altered States’ is een prachtige cd om in alle rust van te genieten.

(90/100) (Progressive Promotion Records)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: