Catalyst*R. – Catalyst*R.

Als je deze recensie liever in het Nederlands leest, kun je hier klikken

The first lockdown in England also had positives effects. Vocalist Damien Child (ex ESP Project) approached the Progressive Gears label asking if they knew a bandmate for him. This is how Damien got in touch with Gary Jevon (ex-This Winter Machine). Despite the distance (London- Yorkshire) there was an instant musical click, soon there was enough material for an album. Drummer Greg Pringle (a.o. ESP project, Roger Daltrey) completed the line-up of prog rock band.

‘Welcome To The Show’ starts out very soft, slowly the electronic sounds get louder. The rock is added in a cool way. It’s not just rock, there are also some metal influences. The color of Damien’s voice is a little less powerful than you might expect for this music. Still, the combination of vocals and music is good. Instrumental parts and vocal pieces alternate. When the music calms down through the piano sounds, the warmth on Damien’s voice comes out well. There are several twists including a tightly played piece, this is blended well with the melody. The rock-metal returns just before the end.

The intro of ‘You Against The World’ is classically based, light rocking elements are added. The three band members have not yet seen each other in real life, and therefore have not played live as a band. You can hear from the vibe of this rousing song that this (if it is ever played live) will be an atmospheric one. The instrumental piece has unusual sounds. The returning classical elements make it clear that this is build up to the end of this song.

The mellow vocals in ‘In The Deep End’ are in harmony with the subdued music. A bass groove, and (acoustic guitar playing) create austere atmosphere. Yet this flow is pleasant, and remains throughout the song. Although there are no major changes, this epic is over before you know it.

The epic ‘Goldst*R’ has a very gentle start. Music and special sounds run back and forth in the headphones. It remains mysterious until the tempo in the music increases. The vocals are quite slowly, and the music follows the pace. Various twists and turns flow seamlessly into another. The change to light screaming guitar play is gradual, but beautiful. The same goes for the quiet piece that follows.
A few sentences sound distorted, but that is allowed here. After all, this is a ghost story that evokes images of the writers M.R James and Lovecraft. An intense sung and played section is followed by acoustic guitar playing. After an unusual change, the atmosphere becomes macabre. Heavy and light elements are mixed together, but the harmony is preserved. The acoustic guitar playing returns, first with the clear vocals. Then with some distorted words. In a subtle way, there are contrasts in vocals and music, but everything remains in balance. The end of this last song is compelling.

The more forte played parts give a dingy sound on the cymbals. During the smaller parts played, the sound of the cymbals is nice and clear. In addition, Greg Pringle does a great job of showing the differences in tone between his drums. There is a nice interplay and/or alternation between electric and acoustic guitar playing by Gary Jevon. There is nice playing with the division in the headphones. Damien has a nice clear voice with a fairly high range. On ‘Catalyst*Ryou can hear electronics, light classical influences, jazz and metal. With this, this threesome has made a good debut album, and are already working on a follow-up. With ‘Catalyst*R’, the prog world has a new great prog band.

(82/100) (Progressive Gears)

Social media:
Website: Catalyst*R
Facebook: Catalyst*R

Tracklist:
01 – Welcome To The Show
02 – Apollo One Three
03 – Someone Else’s Dream
04 – You Against The World
05 – In The Deep End 10:02
06 – Immortal
07 – Goldst*R

Line-Up:
Damien Child: Vocals
Greg Pringle: Drums
Gary Jevon: Everything Else

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Catalyst*RCatalyst*R

De eerste lockdown in Engeland had ook zijn positieve kanten, want Catalyst*R zag toen het levenslicht. Zanger Damien Child (ex ESP-project) benaderde het label Progressive Gears met de vraag of ze een bandgenoot voor hem wisten. Zo kwam Damien in contact met Gary Jevon (ex-This Winter Machine). Ondanks de afstand (London- Yorkshire) was er meteen een muzikale klik, al snel was er voldoende materiaal voor een album. Drummer Greg Pringle (o.a.ESP- project, Roger Daltrey) maakte de line up van prog rock band compleet.

‘Welcome To The Show’ begint heel zacht, langzaam worden de elektronische klanken harder. De rock wordt er op een gave manier aan toegevoegd. Het is niet alleen rock, er komen ook wat metal invloeden bij. De kleur van Damiens stem is iets minder krachtig dan je misschien zou verwachten bij de muziek. Toch is de verhouding tussen zang en muziek goed. Instrumentale delen en vocale stukken wisselen elkaar af. Als de muziek door de pianoklanken kalmer wordt, komt de warmte op de stem van Damien goed naar voren. Er zijn diverse wendingen waaronder een strak gespeeld stuk, dit wordt prima vermengd met de melodie. De rock-metal keert vlak voor het eind nog even terug.

Het intro van ‘You Against The World’ is klassiek georiënteerd, er worden licht rockende elementen aan toegevoegd. De drie bandleden hebben elkaar nog niet in het echt gezien, en dus nog niet als band live gespeeld. Je hoort aan de vibe van dit opzwepende nummer dat dit (als het ooit live gespeeld wordt) een sfeermaker zal zijn. Het instrumentale stuk heeft bijzondere geluiden. De terugkerende klassieke elementen maken duidelijk dat dit opbouw naar het einde van dit nummer is.

De zachte zang in ‘In The Deep End’ is in harmonie met de ingetogen muziek. Een bas groove, en (akoestisch gitaarspel) zorgen voor sobere sfeer. Toch is deze flow aangenaam, en blijft het hele nummer bestaan. Hoewel er geen grote veranderingen zijn, is deze epic voorbij voordat je er erg in hebt.

De epic ‘Goldst*R’ heeft een hele zachte start. Muziek en bijzondere geluiden lopen heen en weer in de koptelefoon. Het blijft mysterieus totdat het tempo in de muziek toeneemt. De zang is vrij langzaam, en de muziek past zicht daarbij aan. Diverse wendingen vloeien naadloos in elkaar over. De verandering naar licht gillend gitaarspel verloopt geleidelijk, maar is prachtig. Hetzelfde geldt voor het rustige stuk wat hierop volgt.
Enkele gezongen zinnen klinken vervormd, maar dat mag hier. Want dit is een spookverhaal dat beelden oproept van de schrijvers M.R James en Lovecraft. Een intens gezongen en gespeeld deel wordt gevolgd door akoestisch gitaarspel. Na een bijzondere verandering wordt de sfeer macaber. Zware en lichte elementen klinken door elkaar, maar de harmonie blijft bewaard. Het akoestisch gitaarspel komt terug, eerst met de heldere zang. Daarna met enkele vervormde woorden. Op een subtiele manier zijn er tegenstellingen in zang en muziek, maar alles blijft in balans. Het einde van dit laatste nummer is meeslepend.

De meer forte gespeelde delen geven een groezelig geluid op de cimbalen. Tijdens de kleiner gespeelde delen is het geluid van de cimbalen mooi helder. Bovendien laat Greg Pringle de verschillen in toonhoogte tussen zijn drums goed horen. Er is een mooi samenspel en/of afwisseling tussen elektrisch en akoestisch gitaarspel van Gary Jevon. Er leuk gespeeld met de verdeling in de koptelefoon. Damien heeft een mooie heldere stem met een vrij hoog bereik. Op ‘Catalyst*R’ hoor je onder andere elektronica, licht klassieke invloeden, jazz en metal. Hiermee heeft dit drietal een goed debuutalbum gemaakt, en zijn al bezig aan een opvolger. De prog wereld is met ‘Catalyst*R’ een goede band rijker.

(82/100) (Progressive Gears)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: