Beatrix Players – Living & Alive


Beatrix Players is a band with a very distinctive style. They themselves describe their style as, “adventurous music that operates at the interface between folk rock, singer-songwriter acoustic, prog and quasi-classical baroque chamber pop”. ‘Living & Alive’ is their second album, the lyrics, in short, are not just about life itself. But also about the courage to really own life. In this, you are your best self. You will only come second if you try to be something other than yourself.

‘Snowflakes’ has a calm but captivating intro, immediately noticing the good sound.
Amy Birks’ vocals are clear, the voices together forming a beautiful blend. Despite the calm flow, there are quite a lot of details and/or layers in the music. Most of the twists and turns flow into each other. In ‘Somebody Else’s Eyes’, you can hear fingers gliding across strings. The beat contains a hint of pop. This sound returns from time to time, forming a special blend with the other instruments. Unnoticed, there are sometimes quite a lot of layers, sometimes melting together. The songs are complex, but it feels so comfortable to listen to.

‘This Is Your Life’ starts with vocals and music. The tempo immediately quickens a little, and increases a little later. The atmosphere remains easy-going, ‘Beatrix Players’ makes you feel like you are part of a group of friends playing music together casually but with passion. The slightly rocking guitar playing is surprising, yet it fits perfectly between all the layers of music (and vocals). ‘Start Again’, with its lovely details, also has a feel-good vibe. The melancholic ‘A Beautiful Lie’ seems to consist mainly of (stacked) vocals and piano playing. But there is much more to hear, everything melting together prettily here too.

Staccato piano playing and vocals form a unit in ‘Overflow’. Details are added first. Followed by light classical elements and an accessible rhythm. The melody and melange of instruments is special, the balance between highs and lows remains good.
Although ‘Purgatory’ is a very different song, it matches previous tracks. The instrumental intro of ‘You Can’t Hit A Nail’ is subdued. Rhythmic elements are added during the vocals. After a turn, the sombre strings and light beat in particular form an original interplay. In between, high flute playing swirls among other things. The clear, soft vocals suit the quiet piece. Slowly the volume in the (stacked) vocals is built up, the music goes along with it. Thus, song and music form a constant unity. Vocals and music start (almost) simultaneously in ‘Free’. Most of the turns flow into each other. In the an instrumental part, there are several changes, for instance there is a short minimalist piece. Also in ‘Me, I Am Me’, the warm sounds of the instruments can be heard well. The balance with the vocals remains. This last song extinguishes pleasantly.

‘Beatrix Players’ has not only composed a good balance between vocals and music. But also a very good balance between the musical styles themselves. Both the harmony and the variety between all the instruments are fantastic. The title ‘Living & Alive’ sounds very lively, but it is an album to listen to in all quietness. Despite the pleasant, calm flow, there are quite a lot of details and/or layers in vocals and music at times. Sometimes they are not so noticeable at first, because they flow together. ‘Living & Alive’ is not only available digitally and on CD, but also on vinyl. You can pre-order via the band’s website

(84/100) (Own Management).

Social media:
Facebook: Beatrix Players
Website: Beatrix Players

Tracklist:
01 – Snowflakes 06:01
02 – Somebody Else’s Eyes
03 – This Is Your Life
04 – Start Again
05 – A Beautiful Lie
06 – Overflow
07 – Purgatory
08 – You Can’t Hit A Nail
09 – Free
10 – Me, I Am Me

Line up:
Amy Birks: Vocals
John Hackett: Flute
Kyle Welch: Bass
Oliver Day: Acoustic Guitar & Mandolin
Andrew Booker: Drums
Tom Manning: Electric Guitar
Jane Fenton: Cello
Matt Lumb: Piano


Beatrix Players – Living & Alive

Beatrix Players is een band met een heel eigen stijl. Zelf omschrijven ze hun stijl als: “avontuurlijke muziek die opereert op het raakvlak tussen folkrock, singer-songwriter akoestisch, prog en quasi-klassieke barokke kamerpop”. ‘Living & Alive’ is hun tweede album, de teksten gaat kort gezegd niet alleen over het leven zelf. Maar ook over de moed om het leven echt te bezitten. Hierin ben jij je beste jij. Je zal pas op een tweede plaats komen als je iets anders probeert te zijn dan jezelf.

‘Snowflakes’ heeft een kalm maar boeiend intro, meteen valt het goede geluid op.
De zang van Amy Birks is helder, de stemmen samen vormen een mooie blend. Ondanks de rustige flow zijn er best veel details en/of laagjes in de muziek. De meeste wendingen vloeien in elkaar over. In ‘Somebody Else’s Eyes’ hoor je de vingers over de snaren glijden. De beat bevat een vleugje pop. Dit geluid komt af en toe terug, en vormt een bijzondere melange met de overige instrumenten. Ongemerkt zijn er soms best veel laagjes, soms smelten ze samen. De nummers zitten complex in elkaar, maar het voelt zo comfortabel om naar te luisteren.

‘This Is Your Life’ start met zang en muziek. Het tempo ligt meteen iets hoger, en neemt later nog iets toe. De sfeer blijft gemoedelijk, ’Beatrix Players’ geeft je het gevoel dat je deel uit maakt van een groep vrienden die samen ongedwongen maar met passie aan het musiceren is. Het licht rockend gitaarspel is verrassend, toch past het prima tussen alle laagjes muziek (en zang). Ook ‘Start Again’, met zijn mooie details, heeft een feel good sfeer. Het melancholische ‘A Beautiful Lie’ lijkt voornamelijk te bestaan uit (gestapelde) zang en pianospel. Maar er is veel meer te horen, het geheel smelt ook hier mooi samen.

Staccato pianospel en zang vormen een eenheid in ‘Overflow’. Eerst worden er details aan toegevoegd. Gevolgd door een licht klassieke elementen en een toegankelijk ritme. De melodie en de melange van instrumenten is bijzonder, de balans tussen hoge en lage tonen blijft goed.
Hoewel ‘Purgatory’ een heel ander nummer is, sluit het aan bij voorgaande nummers. Het instrumentale intro van ‘You Can’t Hit A Nail’ is ingetogen. Tijdens de zang komen er ritmische elementen bij. Na een wending vormen vooral de sombere strijkers en lichte beat een origineel samenspel. Hier tussendoor dwarrelt onder andere hoog fluitspel. De heldere, zachte zang past in het rustige stuk. Langzaam wordt het volume in de (gestapelde) zang opgebouwd, de muziek gaat hierin mee. Zo vormen zang en muziek een constante eenheid. Zang en muziek starten vrijwel gelijktijdig in ‘Free’. De meeste wendingen vloeien in elkaar over. In het een instrumentale deel zijn er diverse veranderingen, zo is er bijvoorbeeld een kort minimalistisch stukje. Ook in ‘Me, I Am Me’ zijn de warme klanken van de instrumenten goed te horen. De balans met de zang blijft bestaan. Dit laatste nummer dooft mooi uit.

‘Beatrix Players’ heeft niet alleen een goede balans tussen zang en muziek gecomponeerd. Maar ook een zeer goede balans tussen de muziekstijlen onderling. Zowel de harmonie als de afwisseling tussen alle instrumenten is fantastisch. De titel ‘Living & Alive’ klinkt heel levendig, maar het is een album om in alle rust naar te luisteren. Ondanks de aangename, kalme flow zijn er met vlagen best veel details en/of laagjes in zang en muziek. Soms vallen ze in eerste instantie niet zo goed op, omdat ze samenvloeien. ‘Living & Alive’ is niet alleen digitaal en op cd verkrijgbaar, maar ook op vinyl. Via de website van de band kun je een pre-order plaatsen

(84/100) (Eigen Beheer).

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: