InVertigo – InMotion

Interrompu’ heeft een heerlijk uitgebreid instrumentaal intro, waarin de bas lekker aanwezig is. Dit stuk heeft al behoorlijk was wendingen. De uitspraak van pianist Sebastian Brennert is een beetje merkwaardig, maar hij is wel vrij goed verstaanbaar. De tekst zet je aan het denken over wat er in zijn jeugd gebeurd kan zijn. Enkele zinnen zijn in het Frans gezongen. Je hoort jaren’ 70 georiënteerd orgelspel, daarnaast is ook de synthesizer aanwezig. Het gitaarspel is soms licht gillend. Het drumwerk is zo nu en dan strak. Wel staan de drumvellen vrij strakgespannen in dit heerlijke prog nummer.

Listen to the smell of the pretty picture’ heeft een sferische start. Het geluid van een dwarsfluit mengt zich prima met het orgelspel. Dan wordt er rock toegevoegd.
Sebastian heeft een flink stuk tekst, waarin hij zingt over het gedrag van de mens. Soms is de zang gestapeld. De stemmen samen vormen een mooie blend. Het meeslepende gitaarspel in instrumentaal stuk wordt afgewisseld met onder andere orgelspel. De structuur is toegankelijk gehouden.
De zin “Listen to the smell of the pretty picture’” wordt een aantal keer herhaald. En dat is hier een prima keuze.

Greta Thunberg is misschien wel de bekendste jonge spreker, maar ze was zeker niet de eerste. Dat blijkt wel uit ‘Severn Speaking’. Delen van een toespraak van de activiste Severn Suzuki worden als sampling verweven in deze track.

De opbouw van ‘Wasting Time’ is vrij voorspelbaar. Sommige delen zijn vrij zoet, dit wordt doorbroken door rock. De tekst vertelt over de manier waarop de mens met zijn tijd omgaat, of eigenlijk verspilt.

Het intro van ‘Life Part I’ is een mix van toetsen en snaren, en hoge en lage tonen. Het is apart, maar boeiend. Hoewel het rustig overkomt, volgen de wendingen elkaar in hoog tempo op. Je hoort onder andere snel pianospel, vette bas grooves, en heerlijk gitaarwerk. Naast de wisselingen in tempo en volume in de muziek, is er ook variatie in het drumwerk. Sprankelend pianospel is de non-stop overgang naar ‘Life Part II (metaphors)’. Deze track heeft in eerste instantie een feel good sound. De rockende elementen zijn zeker ook aanwezig. De melodie is aangenaam, en blijft al snel in je hoofd kleven. De klein gezongen delen zijn zeer goed. De meer opzwepende delen kun je vrij snel meezingen. Het einde is strak en vrij onverwacht.

De uitspraak van Sebastian is zoals eerder gezegd, een beetje apart. Bovendien plakt hij soms twee woorden aan elkaar. Waardoor er een ander woord lijkt te ontstaan. Het overgrote deel is wel goed te verstaan. Bovendien kun je meelezen in het tekstboekje. Hoewel dit geen conceptalbum is, staat het gedrag van de mens en de zin van het leven in een aantal nummers centraal. Er zit volop variatie in de muziek. Het geheel is boeiend maar luistert gemakkelijk weg. Dat komt deels door de pakkende melodie.

(78/100) (Progressive Promotion Records)

Facebook: InVertigo
Bandcamp: InVertigo

Tracklist:
01 – Interrompu (7:05)
02 – LSPP – Listen to the smell of the pretty picture (10:28)
03 – Severn Speaking (4:41)
04 – Wasting Time (8:53)
05 – Life Part I (random) (7:40)
06 – Life Part II (metaphors) (6:23)

Line -Up:
Sebastian Brennert – Piano/Vocals
Michael Kuchenbecker – Keyboards
Matthias Hommel – Bass/Pedals
Carsten Dannert – Drums & Percussion
Kolja Maletzki – Guitars

Gastmuzikanten:
Julia Gorzelańczyk – zang
Ina Merz – zang

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

InVertigo – InMotion

Interrompu‘ has a wonderfully extensive instrumental intro, in which the bass is nicely present. This piece has quite some twists and turns. The pronunciation of pianist Sebastian Brennert is a bit odd, but it is quite understandable. The lyrics make you think about what might have happened in his youth. Some sentences are sung in French. You hear seventies-oriented organ playing, next to that the synthesizer is present. The guitar playing is sometimes slightly screamy, in a good way. Occasionally the drums are played solid. However, the drumheads are quite tightly strung in this delicious prog song.

Listen to the smell of the pretty picture‘ has a spherical start. The sound of a flute mixes well with the organ playing. Then rock is added.
Sebastian has quite some lyrics, in which he sings about human behavior. Sometimes the vocals are stacked. The voices together form a nice blend. The compelling guitar playing in an instrumental piece is alternated with organ playing, among other things. The structure is kept accessible.
The sentence “Listen to the smell of the pretty picture” is repeated a number of times. And that’s an excellent choice here.

Greta Thunberg may be the best-known young speaker, but she was certainly not the first. That’s clear from ‘Severn Speaking‘. Parts of a speech by the activist Severn Suzuki are woven into this track as sampling.

The structure of ‘Wasting Time‘ is quite predictable. Some parts are quite sweet, this is interspersed with rock. The lyrics tell about the way man deals with his time, or actually wastes it.

The intro of ‘Life Part I‘ is a mix of keyboards and strings, and highs and lows. It is unusual, but captivating. Although it comes across as quiet, the twists and turns follow each other in rapid pace. You hear among others fast piano playing, thick bass grooves, and lovely guitar skills. Besides the changes in tempo and volume in the music, there is also variation in the drumming. Sparkling piano playing is the non-stop transition to ‘Life Part II (metaphors)‘. This track initially has a feel-good sound. The rocking elements are certainly also present. The melody is pleasant, and soon sticks in your head. The small sung parts are very good. The more exhilarating parts you can sing along fairly quickly. The end is tight and quite unexpected.

Sebastian’s pronunciation is, as said before, a bit unusual. Moreover, he sometimes stuck two words together. As a result of which another word seems to emerge. Most of it is easy to understand. But you can read along in the textbook. Although this is not a concept album, human behavior and the meaning of life are the focus of a number of songs. There is plenty of variation in the music. The whole is captivating but listens easily away. This is partly due to the catchy melody.

(78/100) (Progressive Promotion Records)

Facebook: InVertigo
Bandcamp: InVertigo

Tracklist:
01 – Interrompu (7:05)
02 – LSPP – Listen to the smell of the pretty picture (10:28)
03 – Severn Speaking (4:41)
04 – Wasting Time (8:53)
05 – Life Part I (random) (7:40)
06 – Life Part II (metaphors) (6:23)

Line-Up:
Sebastian Brennert – Piano/Vocals
Michael Kuchenbecker – Keyboards
Matthias Bumblebee – Bass/Pedals
Carsten Dannert – Drums & Percussion
Kolja Maletzki – Guitars

Guest musicians:
Julia Gorzelańczyk – vocals
Ina Merz – singing

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: