Terra Nova – Raise your voice

Terra Nova is een Nederlandse classic rockband. Ze hebben zich laten beïnvloeden door onder andere: Boston, Asia en Van Halen, hierdoor ontstaat er een mix van hard, soft en melodisch rock. Raise your voice is hun zevende album.

Fred Hendrix heeft een lekkere rock stem, hij zingt duidelijk. Een enkel woord, zoals crying spreekt hij wat vreemd uit. De woorden ‘Breathe in, breathe out’ worden door de backing vocals meegezongen. Live gespeeld nodigt dit uit om massaal mee te zingen. De tekst is beetje clichématig, dat maakt het meezingen wel zo gemakkelijk. Dit openingsnummer zit vrij eenvoudig in elkaar, de positieve vibe komt goed naar voren.
Ook ‘Be Who You Are’ heeft een positieve tekst, volgens mij wordt dit een optimistisch klinkend album. Tijdens een instrumentaal stuk laat Gesuino Derosas heerlijk gitaarspel horen. De toetsen zorgen voor een wegstervend eind.

Voor sommige rock liefhebbers is het geluid misschien aan de fletse kant, de rock dondert niet, maar is een beetje poppy van opzet. Daardoor is het toegankelijk voor een breder publiek. De structuur van de nummers (couplet-refrein) draagt bij aan de toegankelijkheid. Grote verrassingen blijven achterwege, de positieve boast blijft. Als ik deze stijl in drie woorden moet omschrijven kies ik voor ‘feel good rock’.

De titeltrack heeft een prima rockende start. Binnen het nummer zelf zijn er weinig veranderingen in tempo en volume. Net als de voorgaande nummers luistert ook dit nummer makkelijk weg. In een heerlijk instrumentaal stuk zitten enkele verrassingen, deze had ik graag vaker gehoord. Even is er een verandering, maar het opzwepende karakter is gebleven. Dan keert het pakkende refrein op een voorspelbare manier terug.

The Other Side’ start met pianoklanken, deze missen de warme sound. Maar die warme sound hoor je wel in de stem van Fred, hij is hier woord voor woord te verstaan. De muziek neemt in volume en tempo toe, dat haalt iets te veel aandacht weg van de zang. Het gitaarspel is net te kort om zich onder mijn huid te nestelen. De achtergrondzang zit echt op de achtergrond, toch is het prima toegevoegd. Als de opbouw van deze ballad minder voorspelbaar was, had het me zeker geraakt. De tekst mag dan wat zoet zijn, maar is wel met gevoel gebracht.

Na een paar rockende nummers is er opnieuw een ballad: ‘Am I The Man’. De stem van Fred heeft raakvlakken met de ‘oudere’ stem van Dave Coverdale (onder andere Whitesnake). De gevoelige tekst is geloofwaardig gezongen, en wordt ondersteund door een klein beetje muziek. Fred stelt zich kwetsbaar op, zijn woorden zijn misschien een beetje zoet, maar lijken recht uit het hart te komen. Pas na zo’n 1.40 minuten pakt Hans In ’T Zandt zijn drumstokken erbij, hij drumt een eenvoudig mid tempo. Het instrumentale stuk is ingetogen, dit past bij het geheel. Vlak voor het einde hoor je leuke details op de cimbalen, dan sterft het mooi weg.

In ‘It’s Gonna Be Allright’ hoor je de stem van de achtjarige Jenna, de dochter van Fred. Ook deze bonustrack is een happy song.

De opbouw van deze twaalf nummers is eenvoudig en vrij voorspelbaar. Als je gestrest bent of slechte zin hebt, zet dan ‘Raise your voice’ op, en dit gevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon. Deze ongecompliceerde en onvervalste (pop)rocknummers blijven lang in je hoofd hangen. Bovendien zingen ze vrij gemakkelijk mee. Live gespeeld zal dat nog meer impact hebben, Terra Nova zal de boel vast op stelten zetten.

(74//100, Melodic Rock Records)

Facebook: Terra Nova

     

Tracklist:
01 – Breathe In Breathe Out
02 – Be Who You Are
03 – Rain
04 – Don’t You Walk Away
05 – Raise Your Voice
06 – Better Days
07 – The Other Side
08 – Blue Light
09 – Rock ‘N’ Roll Hero
10 -Trouble
11 – Am I The Man
12 – It’s Gonna Be Allright (ft. Jenna)

Line-Up:
Fred Hendrix – zang
Ron Hendrix – keyboard
Gesuino Derosas – gitaar
Hans In ‘T Zandt – drums

Gastmuzikant:
Jeroen Bos – bas

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Terra Nova – Raise your voice

Terra Nova is a Dutch classic rock band. They have been influenced by, among others: Boston, Asia and Van Halen, this creates a mix of hard, soft and melodic rock. Raise your voice is their seventh album.

Fred Hendrix has a nice rock voice, he sings clearly. A few words, like crying, he speaks a bit strange. The words ‘Breathe in, breathe out‘ are sung along by the backing vocals. When played live, this invites you to sing along en masse. The text is a bit clichéd, which makes it easy to sing along. This opening song is quite simple, the positive vibe comes out well.
Be Who You Are‘ also has a positive lyrics, I think this will be an optimistic sounding album. During an instrumental piece Gesuino Derosas shows great guitar playing. The keys make for a dying end.

For some rock lovers the sound may be on the flutsy side, the rock doesn’t thunder, but is a bit poppy. Therefore it is accessible for a wider audience. The structure of the songs (couplet-refrein) contributes to the accessibility. There are no big surprises, the positive boast remains. If I have to describe this style in three words I choose ‘feel good rock’.

The title track has a fine rocking start. Within the song itself there are few changes in tempo and volume. Just like the previous songs, this song listens easily. In a lovely instrumental piece there are some surprises, these I would have liked to hear more often. For a moment there is a change, but the exciting character has remained. Then the catchy chorus returns in a predictable way.

The Other Side‘ starts with piano sounds, these miss the warm sound. But you can hear this warm sound in Fred’s voice, he can be heard word for word here. The music increases in volume and tempo, which takes a bit too much attention away from the vocals. The guitar playing is just too short to nestle under my skin. The background vocals are really in the background, yet it is fine added. If the structure of this ballad was less predictable, it would certainly have touched me. The text may be a bit sweet, but it has been brought with feeling.

After a few rocking songs there is another ballad: ‘Am I The Man‘. Fred’s voice has similarities with the ‘older’ voice of Dave Coverdale (among others Whitesnake). The sensitive text is sung credibly, and is supported by a little bit of music. Fred is vulnerable, his words may be a bit sweet, but they seem to come straight from the heart. Only after about 1.40 minutes Hans In ‘T Zandt takes his drumsticks, he drums a simple mid tempo. The instrumental piece is modest, this fits the whole. Just before the end you hear nice details on the cymbals, then it dies away nicely.

In ‘It’s Gonna Be Allright‘ you hear the voice of eight year old Jenna, Fred’s daughter. This bonus track is also a happy song.

The structure of these twelve songs is simple and quite predictable. If you are stressed or have a bad mood, set up ‘Raise your voice‘, and this feeling disappears like snow in the sun. These uncomplicated and unadulterated (pop) rock songs stay in your head for a long time. Moreover, they sing along quite easily. Played live, that will have even more impact, Terra Nova will put things on stilts.

(74//100, Melodic Rock Records)

Facebook: Terra Nova

     

Tracklist:
01 – Breathe In Breathe Out
02 – Be Who You Are
03 – Rain
04 – Don’t You Walk Away
05 – Raise Your Voice
06 – Better Days
07 – The Other Side
08 – Blue Light
09 – Rock ‘N’ Roll Hero
10 -Trouble
11 – Am I The Man
12 – It’s Gonna Be Allright (ft. Jenna)

Line-Up:
Fred Hendrix – singing
Ron Hendrix – keyboard
Gesuino Derosas – guitar
Hans In ‘T Zandt – drums

Guest musician:
Jeroen Forest – bass

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  • Under the latest Dutch reviews is an English translation made by DeepL
%d bloggers liken dit: