MYSTERY – LIVE IN POZNAN

De Canadese progband Mystery maakte een uitgebreide tour om hun album ‘Lies and Butterflies’ uit 2018 te promoten. In april (2019) traden ze op in Blue Note Jazz club in Poznan (Polen). Daar werden opnames van gemaakt. Het resultaat is een live album met de titel ‘Live in Poznan’. Met dit album willen ze hun trouwe fans bedanken voor alle steun die ze al jaren krijgen. Ondertussen zijn ze ook al bezig met een studioalbum. Maar eerst kunnen we genieten van dit live album, dat op 15 november uitkwam. Als eerste hoor je een bescheiden applaus. Aansluitend klinkt het gave intro van ‘Delusion Rain’, dit zorgt ervoor dat je meteen meegenomen wordt in het concert. Het gitaarspel van van Michel St-Père en Sylvain Moineau is super. De acapella zang is kort maar mooi. Jean Pageau brengt met zijn zang de emotie goed over. Het geluid is behoorlijk goed waardoor zowel de rockende delen als de meer ingetogen stukken vrij goed hun recht komen.

De track ‘Come to Me’ komt, net als de twee tracks die hierna komen, van het meest recente studio album ‘Lies and Butterflies’ (2018). Ze worden met overtuiging gespeeld en gezongen. Wie dit album al heeft, kan thuis deze drie nummers meezingen. Tijdens de nummers zelf, hoor je het publiek slechts af en toe. Zij genoten blijkbaar in redelijke rust van onder andere het pianospel in ‘Something to Believe In’. In dit nummer komt de stem van Jean helemaal mooi uit.
Je hoort aan het applaus en het gejuich dat ‘Blue Note Jazz club’ geen mega grote zaal is. Maar dat is voor een live beleving als luisteraar niet persé nodig. Zo past het bij Mystery, want de warmte die ze live concerten verspreiden is zelfs hier op de cd voelbaar.

The Scarlet Eye’ is meer dan 10 jaar oud. Toch sluit het goed aan bij de voorgaande nummers. Mystery laat je hiermee genieten van zowel nieuwe als oude nummers. De ontelbare wendingen worden goed gespeeld, meeslepende en rockende delen wisselen elkaar in alle nummers subliem af. Het vele toetsenwerk van Antoine Michaud en Jean is heerlijk. De ritmesectie met Francois Fournier op bas en Jean-Sébastien Goyette achter het drumstel kan ik niet ongenoemd laten. Zij spelen in dienst van de muziek, zonder dat ze alleen maar een bijrol hebben. Epics, zoals ‘The Willow Tree’ en het kortere ‘The Sailor and the Mermaid’ gaan hand in hand.
Laat je meevoeren met de meeslepende delen dat ieder nummer in zich heeft. Mystery neemt je mee terug in de tijd. Want de epic ‘Shadow of the Lake’ stamt zelfs uit de vorige eeuw. Ook hier is er een wisselwerking tussen rock en meer ingetogen en meeslepende stukken. Als geen ander weet Mystery dit naadloos met elkaar te verweven.

Disc 2
Het tweede schijfje begint met ‘Looking for Something Else’, en ook deze epic is indrukwekkend gebracht. Dit is misschien wel één van de mooiste tracks van ‘Lies and Butterflies. Ook ‘Dare to Dream’ en ‘Where Dreams come Alive’ komen van dat album. Hierna volgen er drie heerlijke epics. ‘A Song for You’ is de eerste, deze publiekslieveling krijgt een flink applaus. ‘Through Different Eyes’ is met zo’n 20 minuten de langste epic. ‘Chrysalis’ start ingetogen, maar volume en tempo nemen snel iets toe. Het ingetogen stuk wat hierop volgt is schitterend. Je hoort de fans niet, toch word je de muziek ingetrokken. De verschillende emoties die in zang en muziek zitten worden prima overgebracht. Als laatste de rockende start van ‘The Preacher’s Fall’. Doordat dit korte nummer als laatste is, is de cd jammer genoeg sneller dan verwacht afgelopen. Zowel met studio albums, als met live albums, Mystery weet je altijd te boeien. En dat geldt ook voor ‘Live in Poznan’.

(85/100) (Unicorn Digital)

Website: Mystery
Facebook: Mystery

Tracklist CD 1:
01 – Delusion Rain
02 – Come to Me
03 – How Do You Feel?
04 – Something to Believe In
05 – Pride
06 – The Scarlet Eye
07 – The Willow Tree
08 – The Sailor and the Mermaid
09 – Shadow of the Lake

Tracklist CD 2:
01 – Looking for Something Else
02 – Dare to Dream
03 – Where Dreams come Alive
04 – A Song for You
05 – Through Different Eyes
06 – Chrysalis
07 – The Preacher’s Fall

Line-Up:
Jean Pageau: leadzang, fluit, keyboards
Michel St-Père: gitaar
Sylvain Moineau: gitaar, achtergrondzang
Francois Fournier: bas, Taurus Bas pedals, achtergrondzang
Jean-Sébastien Goyette: drums, achtergrondzang
Antoine Michaud: keyboard

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

MYSTERY – LIVE IN POZNAN

Canadian progband Mystery made an extensive tour to promote their album ‘Lies and Butterflies‘ from 2018. In April (2019) they performed at Blue Note Jazz club in Poznan (Poland). They recorded this gig. The result is a live album titled ‘Live in Poznan’. With this album they want to thank their loyal fans for all the support they have received for years. Meanwhile, they are also working on a studio album. But first we can enjoy this live album, which was released on November 15th. First you’ll hear a modest applause. After that you can hear the cool intro of ‘Delusion Rain’, this makes you immediately be taken into the concert. The guitar playing of Michel St-Père and Sylvain Moineau is super. The a cappella singing is short but beautiful. Jean Pageau’s vocals convey the emotion well. The sound is pretty good which makes the rocking parts as well as the more subdued pieces stand out quite well.

The track ‘Come to Me‘ comes, just like the two tracks that follow, from the most recent studio album ‘Lies and Butterflies‘ (2018). They are played and sung with conviction. If you already have this album, you can sing along to these three songs at home. During the songs themselves, you can only hear the audience once in a while. Apparently, they enjoyed the piano playing in ‘Something to Believe In‘ in reasonable quietness. In this song Jean’s voice comes out beautifully.
You can hear the applause and the cheering that ‘Blue Note Jazz club’ is not a mega big venue. But that is not necessarily required for a live experience as a listener. That’s how it suits Mystery, because the warmth they spread live concerts can even be felt here on the CD.

The Scarlet Eye‘ is more than 10 years old. Still, it fits well with the previous songs. Mystery let you enjoy both new and old songs. The innumerable twists and turns are well played, compelling and rocking parts alternate in all songs sublime. The many keyboards of Antoine Michaud and Jean are delicious. I can’t ignore the rhythm section with Francois Fournier on bass and Jean-Sébastien Goyette behind the drums. They play in the service of the music, without having just a secondary role. Epics, like ‘The Willow Tree‘ and the shorter ‘The Sailor and the Mermaid‘ go hand in hand.
Let yourself be carried away by the compelling parts that every song has in it. Mystery takes you back in time. Because the epic ‘Shadow of the Lake‘ even dates back to the past century. Here too there is an interaction between rock and more subdued and compelling pieces. Like no other Mystery knows how to weave this seamlessly together.

Disc 2
The second disc starts with ‘Looking for Something Else‘, and this epic has been brought impressive as well. This is perhaps one of the most beautiful tracks of ‘Lies and Butterflies‘. Also ‘Dare to Dream‘ and ‘Where Dreams come Alive‘ come from that album. After these three delicious epics follow. ‘A Song for You‘ is the first one, this crowd pleaser gets a big applause. ‘Through Different Eyes‘ is with about 20 minutes the longest epic. ‘Chrysalis‘ starts subdued, but volume and tempo increase a little bit. The subdued piece that follows is magnificent. You don’t hear the fans, yet you are drawn into the music. The different emotions in vocals and music are well conveyed. Finally, the rocking start of ‘The Preacher’s Fall‘. Because this short song is the last one, the album unfortunately ended faster than expected. With studio albums as well as live albums, Mystery always captivates. And that also goes for ‘Live in Poznan‘.

(85/100) (Unicorn Digital)

Website: Mystery
Facebook: Mystery

Tracklist CD 1:
01 – Delusion Rain
02 – Come to Me
03 – How Do You Feel?
04 – Something to Believe In
05 – Pride
06 – The Scarlet Eye
07 – The Willow Tree
08 – The Sailor and the Mermaid
09 – Shadow of the Lake

Tracklist CD 2:
01 – Looking for Something Else
02 – Dare to Dream
03 – Where Dreams come Alive
04 – A Song for You
05 – Through Different Eyes
06 – Chrysalis
07 – The Preacher’s Fall

Line-Up:
Jean Pageau: Lead Vocal, Flute & Keyboards
Michel St-Père: Guitar
Sylvain Moineau: Guitar & back vocals
Francois Fournier: Bass, Taurus Bass pedals & back vocals
Jean-Sébastien Goyette: Drums & back vocals
Antoine Michaud: Keyboards

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: